Ειδήσεις

Οι μαθητές της Θεσσαλίας συμμετείχαν στις εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα


Ολοκληρώθηκαν στις 18/5/2022, οι εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα, ή αλλιώς «ελληνική PISA», στη Νεοελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά για 448 μαθητές/τριες της ΣΤ’ τάξης των Δημοτικών σχολείων σε 21 σχολικές μονάδες και για 1042 μαθητές  της Γ’ τάξης Γυμνασίου σε 21 σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Οι εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα διεξήχθησαν ταυτόχρονα σε σχολικές μονάδες όλης της χώρας.

Σκοπός είναι η ανάλυση δεδομένων και η εξαγωγή πορισμάτων για το τι έχουν κατακτήσει οι μαθητές, τι έχουν κατανοήσει από τα σχολικά εγχειρίδια, τι είναι εκείνο που τους δυσκολεύει και πόσο. Τα θέματα περιλαμβάνουν  βασικές γνώσεις, που οι μαθητές πρέπει να έχουν κατακτήσει στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο. Με τις πληροφορίες αυτές θα μπορέσουν να γίνουν διορθωτικές παρεμβάσεις τόσο σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας όσο και στα Προγράμματα Σπουδών, με στόχο τη βελτίωση του εκπαιδευτικού μας συστήματος βάσει συγκεκριμένων δεδομένων.

Οι μαθητές δε χρειάζονται καμία προετοιμασία, για να συμμετέχουν στις εξετάσεις και δε βαθμολογούνται.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων συλλέγονται ανώνυμα και δεν  προσμετρούνται στους βαθμούς των μαθητών. Οι διαγνωστικές εξετάσεις δε σχετίζονται με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων ούτε των εκπαιδευτικών.

Τα φύλλα απαντήσεων των μαθητών εκτός από το ότι είναι ανώνυμα, περιέχουν μόνο την πληροφορία της περιφέρειας όπου ανήκει ο μαθητής και θα εξαχθούν συμπεράσματα  για κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση δηλ. της Θεσσαλίας, της Ηπείρου, του Νοτίου Αιγαίου κλπ.

 

Προηγούμενο άρθρο Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου
Επόμενο άρθρο Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής ECON στη Λάρισα