Ειδήσεις

Οι προοπτικές του Eργαστηρίου Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών


Το Eργαστήριο Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας με διευθυντή τον καθηγητή Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών-Τοξικολογίας κ. Δημήτριο Κουρέτα, είναι το πρώτο πιστοποιημένο εργαστήριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με ISO 9001:2015  για υπηρεσίες βιοχημικής και βιολογικής ανάλυσης.

Το πρότυπο ISO 9001: 2015 είναι ένα διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο αποσκοπεί στη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ενός οργανισμού και στην αύξηση της ικανοποίησης των πελατών  και εμπλεκομένων του, βασιζόμενο  στη διαρκή ελαχιστοποίηση των κινδύνων.

Παράλληλα διεξήχθη και μια συγκριτική προτυποποίηση σχετικά για τις  εξαίρετες υπεύθυνες υπηρεσίες  του εργαστηρίου εναρμονισμένες με τα guidelines του ISO 2600 /UN agenda 2030 και το ΕFQM πρότυπο. {ΑCrE “Achieving  Competitive Responsible Excellence”  awarding}

Το εργαστήριό, μετά από την σχετική επιθεώρηση (stage 2) 3ου μέρους του φορέα SWISS APPROVAL, για τον τρόπο λειτουργίας και διεξαγωγής αναλύσεων, προχώράει στην έκδοση πιστοποιητικού από τον φορέα χωρίς καμία  μη συμμόρφωση

Τα πλεονεκτήματα πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ ) κατά ISO 9001- είναι ότι το εργαστήριο:

  •  Εξασφαλίζει την ύπαρξη και εφαρμογή ενός ΣΔΠ το οποίο αποτελεί τη βάση για την ποιότητα  υπηρεσιών και προϊόντων.
    •    Αποδεικνύει τη δέσμευση του εργαστηρίου για την ποιότητα και την ικανοποίηση των πελατών.
    •    Αυξάνει την ανταγωνιστικότητα του εργαστηρίου με μηχανισμούς διαρκούς βελτίωσης
    •    Ενισχύει την εικόνας του εργαστηρίου και αποτελεί εργαλείο για την  προώθηση των υπηρεσιών του

 

Προηγούμενο άρθρο Αποκλεισμένοι 4 κάτοικοι στον οικισμό Κρανιές στην Αργιθέα
Επόμενο άρθρο Εκκλησιαστικά νέα – Το πρόγραμμα του Μητροπολίτη