Ειδήσεις

Οικονομικό Επιμελητήριο – Τμήμα Θεσσαλίας: Επιδοτούμενο Πρόγραμμα για νέους


Πρόσκληση προς Ωφελούμενους για την Πράξη: «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις από το ΟΕΕ για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων Πτυχιούχων νέων έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της Οικονομίας».

Σκοπός της Πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, θεωρητικής κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων 2.000 ανέργων πτυχιούχων οικονομολόγων ηλικίας έως 29 ετών, ώστε να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές δεξιότητες τους σε θεματικά αντικείμενα σχετικά με τον επιστημονικό και επαγγελματικό τομέα των οικονομικών, καθώς και να αποκτήσουν επιπρόσθετες νέες γνώσεις (new skills) και οριζόντιες δεξιότητες (softskills) σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους «Γενικές Κατευθυντήριες Γραμμές για το σχεδιασμό και την υλοποίηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ανέργων στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ Δράσεων.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής:  Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12:00

Η παρούσα Πρόσκληση θα παραμείνει εν ισχύ μέχρι τη συμπλήρωση αριθμού αιτήσεων υποψηφίων.

 

Προηγούμενο άρθρο 483 νέα κρούσματα covid στην Καρδίτσα
Επόμενο άρθρο Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους: Ποιοι δικαιούνται έξτρα μπόνους επιδότησης