Ειδήσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μέσω monitoring η χορήγηση της ειδικής ενίσχυσης βάμβακος


Έλεγχοι με τη μέθοδο τεχνικών παρακολούθησης γης (monitoring) για τα καθεστώτα Βασικής ενίσχυσης και Ειδικής καλλιέργειας Βάμβακος στις ΠΕ Ημαθίας, Τρικάλων και Καρδίτσας, θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της Ειδικής Αίτησης Ενισχύσεων (ΕΑΕ) 2022. Την ίδια στιγμή, σε ό, τι αφορά τους «κομμένους» της ειδικής ενίσχυσης βάμβακος για την ΕΑΕ 2021, όπως ενημερώνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, σε ελέγχους που έγιναν σε αγρότες των Τρικάλων, Καρδίτσας και Ημαθία, προέκυψαν ευρήματα σε αγροτεμάχια που αιτούνταν της ενίσχυσης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο εφαρμογής της νέας ΚΑΠ (2023-2027), εισάγονται υποχρεωτικά οι έλεγχοι με τη μέθοδο τεχνικών παρακολούθησης γης (monitoring) για το σύνολο των ενισχύσεων. Οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να πραγματοποιούνται καθολικά για το σύνολο των δηλωθέντων αγροτεμαχίων και τα αποτελέσματα προκύπτουν από την επεξεργασία δορυφορικών εικόνων Sentinel σε χρονοσειρά. Όπου κρίνεται σκόπιμο ζητούνται διορθωτικές ενέργειες ή συμπληρωματικά στοιχεία από τους γεωργούς.

Τι έγινε με την καταβολή της ειδικής ενίσχυσης βάμβακος

Όσον αφορά στις δεσμεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί με τον κωδικό 97144 στο πλαίσιο της ΕΑΕ 2021 για την Ειδική Ενίσχυση Βάμβακος, ο ΟΠΕΚΕΠΕ επισημαίνει ότι πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι με τη μέθοδο «Τεχνικές Παρακολούθησης Γης» σε γεωργούς των ΠΕ Τρικάλων, Καρδίτσας και Ημαθίας για την επιβεβαίωση ή μη της δηλούμενης καλλιέργειας και την ανάπτυξη της μεθοδολογίας διενέργειας των ελέγχων.

Από τους ελέγχους αυτούς προέκυψαν ευρήματα σε αγροτεμάχια που έχουν δηλωθεί στην ΕΑΕ 2021 με καλλιέργεια βάμβακος. Δεσμεύτηκαν οι γεωργοί των οποίων υπήρχε εύρημα σε τουλάχιστον ένα από τα αγροτεμάχιά τους δηλωμένα με καλλιέργεια βάμβακος, που αιτούνταν την σχετική ειδική ενίσχυση, προκειμένου να πραγματοποιηθούν περαιτέρω έλεγχοι.

Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα ευρήματα που προέκυψαν κατά τους ελέγχους είναι:

  • Μη ορθή ανάπτυξη της καλλιέργειας
  • Μη επιβεβαίωση καλλιέργειας (αφορά είτε σε άλλη καλλιέργεια είτε σε μη επιλέξιμη γη)
  • Εντοπισμός ετερογένειας αγροτεμαχίου (εντός του δηλωμένου αγροτεμαχίου εντοπίζονται περισσότερες της μίας καλλιέργειες)
  • Μη επιβεβαίωση σποράς έως τις 30/5

Οι γεωργοί θα ενημερωθούν το επόμενο διάστημα αναλυτικά με τα αποτελέσματα ανά αγροτεμάχιο ή και για τυχόν ενέργειές τους.

ΠΗΓΗ: in.gr

Προηγούμενο άρθρο Rapid tests για covid-19 στον Δήμο Παλαμά
Επόμενο άρθρο Μήνυμα της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Δ/ντριας Εκπ/σης Θεσσαλίας Βασιλικής Ζιάκα, για την επέτειο της 25ης Μαρτίου