Ειδήσεις

ΠΑΚ Θεσσαλίας: ΥΠΑΑΤ και ΟΠΕΚΕΠΕ κατακρεούργησαν τους κτηνοτρόφους με τις τελευταίες πληρωμές


 Συνεπέστατοι με το μπάχαλο των πληρωμών στις επιδοτήσεις-ενισχύσεις, που δημιούργησαν από το 2019, ΥΠΑΑΤ και ΟΠΕΚΕΠΕ, χθες Τετάρτη 20-4-2022, προχώρησαν σε μια πληρωμή-παρωδία για τους κτηνοτρόφους, τόσο στην έκτακτη οικονομική ενίσχυση, για τις ζωοτροφές, όσο και στη συνδεδεμένη ενίσχυση.

Ειδικά στην έκτακτη ενίσχυση για τις ζωοτροφές, η οποία εξ αρχής χαρακτηρίστηκε από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους, ως «ψίχουλα» και «κρατική… ελεημοσύνη», υπήρξε το απόλυτο μπάχαλο, αφού πολύ μεγάλος αριθμός δικαιούχων δεν εισέπραξε ούτε ένα ευρώ, ενώ όσοι είδαν χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, διαπίστωσαν ότι λεγόμενο το 2% επί του τζίρου δεν ισχύει στην πράξη.

Μάλιστα, το εξωφρενικό, πέραν των άλλων, είναι και το γεγονός, ότι οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν τη δυνατότητα, μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ ή κάποιου άλλου διαδικτυακού συστήματος, να δουν τη συγκεκριμένη πληρωμή και κυρίως να μάθουν τους  λόγους απόρριψής τους ή της μειωμένης ενίσχυσης.

Δυστυχώς, όπως πολύ εγκαίρως είχαμε επισημάνει ότι, καταρχάς, το συγκεκριμένο κονδύλι των 50 εκατ. ευρώ, είναι πολύ λίγο για την επαρκή ενίσχυση όλων των κλάδων της κτηνοτροφίας καθώς και η ύπαρξη των συγκεκριμένων κριτηρίων που εμπεριείχε η ΚΥΑ, λειτούργησαν ως «κόφτες», με αποτέλεσμα να μην βρίσκεται  στους δικαιούχους ενίσχυσης πολύ μεγάλος αριθμός κτηνοτρόφων. Κάτι το οποίο το γνώριζε η ηγεσία του ΥΠΑΑΤ αλλά δυστυχώς, ούτε αύξησε το κονδύλι- ως όφειλε- ούτε αφαίρεσε τα κριτήρια-«κόφτες» για τους κτηνοτρόφους.

Πιο συγκεκριμένα, στο Άρθρο 2  της εν λόγω ΚΥΑ, όπου με βάση αυτό κόβονται οι κτηνοτρόφοι, αναφέρεται ότι:

«Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι Φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες αγρότες εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Ε.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέχρι και την 31.12.2021 ή νομ ικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, για τα οποία ισχύουν

επιπλέον και τα εξής:

(α) Έχουν κατά την 31η.3.2022 κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα κατά το φορολογικό έτος 2020, όπως προκύπτει από την Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα (έντυπο Ε3) της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (ΦΕ), έναν από  τους ακόλουθους:

ΚΑΔ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

01.41 Εκτροφή βοοειδών γαλακτοπαραγωγής

01.42 Εκτροφή άλλων βοοειδών και βουβαλιών

01.43 Εκτροφή αλόγων και άλλων ιπποειδών

01.44 Εκτροφή καμήλων και καμηλίδων

01.45 Εκτροφή αιγοπροβάτων

01.46 Εκτροφή χοίρων

01.47 Εκτροφή πουλερικών

01.49 Εκτροφή άλλων ζώων

(β) ή έχουν κατά την 31η.03.2022 κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα κατά το φορολογικό έτος 2020, όπως προκύπτει από το έντυπο Ε3 της οικείας δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (ΦΕ), τον ΚΑΔ «01.50 Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες» και έχουν δηλώσει την ύπαρξη ζωικού κεφαλαίου στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης (εφεξής δήλωση ΟΣΔΕ) του έτους 2021

 (γ) ή είναι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του ν. 2859/2001 και έχουν δηλώσει την ύπαρξη ζωικού κεφαλαίου στη δήλωση ΟΣΔΕ του έτους 2021».

 

ΜΠΑΧΑΛΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Πέραν λοιπόν της κάκιστης πληρωμής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ταυτόχρονα υπήρξε εξίσου κάκιστη πληρωμή και στη συνδεδεμένη ενίσχυση για το αιγοπρόβειο κρέας (γάλα), αφού και εδώ όχι μόνο έμειναν απλήρωτοι πάμπολλοι δικαιούχοι κτηνοτρόφοι αλλά ο ΟΠΕΚΕΠΕ τους επέβαλε και  ποινή, χωρίς να ευθύνονται ούτε στο ελάχιστο.

Πιο συγκεκριμένα για την πληρωμή της συνδεδεμένης ενίσχυσης των αιγοπροβατοτρόφων, παρουσιάστηκε το εξής απαράδεκτο, εξωπραγματικό και ανήκουστο φαινόμενο:

Να φαίνεται στο σύστημα «ΑΡΤΕΜΙΣ» οι κανονικές παραδώσεις γάλακτος των κτηνοτρόφων αλλά αυτές οι ποσότητες να μην φαίνονται στο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΗΑ (πρώην ΕΛΟΓΑΚΑ), με αποτέλεσμα οι κτηνοτρόφοι να εμφανίζονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι δεν παρέδωσαν τις προβλεπόμενες ποσότητες γάλακτος, με συνέπεια ο ΟΠΕΚΕΠΕ είτε να μην πληρώνει καθόλου τους παραγωγούς, είτε να τους πληρώνει με μειωμένη ενίσχυση αλλά και να τους επιβάλει ποινή, λόγω της λανθασμένης απεικόνισης των κιλών στον ΕΛΓΟ.

Με βάση τα παραπάνω, ένα είναι το συμπέρασμα που εξάγεται, τόσο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όσο και για την ηγεσία του ΥΠΑΑΤ:

Κύριοι, είστε επικίνδυνοι για τους κτηνοτρόφους αλλά και για όλους τους αγρότες γενικότερα, το μόνο που προκαλείτε είναι θυμό, αγανάκτηση και πίκρα στους ανθρώπους του μόχθου!!!

 

Προηγούμενο άρθρο Χρ. Τριαντόπουλος: Χορήγηση προκαταβολής στις πυρόπληκτες δενδρώδεις καλλιέργειες, ύψους 20 εκατ. ευρώ
Επόμενο άρθρο Αποτελέσματα rapid tests στην Καρδίτσα