Ειδήσεις

Παράταση ισχύος ρυθμίσεων κυκλοφορίας στο Δέλτα


Ανακοινώνεται η παράταση ισχύος, για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών, από λήξεως της
(14) Απόφασης – Παράτασης, ήτοι από 31/03/2022, των διαλαμβανόμενων στη (5) Απόφαση
ρυθμίσεων κυκλοφορίας, στα πλαίσια υλοποίησης της Α ́ φάσης του έργου “Βελτίωση Ε.Ο.
Κατασκευή οδικού τμήματος από Δέλτα Καρδίτσας έως είσοδο Καρδίτσας”.
Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με τις πινακίδες οδικής σήμανσης
που θα τοποθετηθούν από την κατασκευάστρια εταιρεία, από τις πλησιέστερους οδούς και
από τις διασταυρώσεις που επιτρέπεται η στροφή προς αυτές, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τ.Τ. Καρδίτσας.
Η εργοταξιακή σήμανση και ο φωτισμός θα παραμένουν και τις ώρες που δε γίνονται
εργασίες καθώς και κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Το Τ.Τ. Καρδίτσας, κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών να επιτηρεί συνεχώς το ανωτέρω οδικό τμήμα, με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την εξασφάλιση ομαλών συνθηκών οδικής κυκλοφορίας.

Προηγούμενο άρθρο Παρέμβαση Λαμπρούλη για τα προβλήματα των σεισμοπλήκτων στην Θεσσαλία
Επόμενο άρθρο Το πρόγραμμα ελέγχων ανίχνευσης κορωνοιού για την Παρασκευή 1/4