Ειδήσεις

Παράταση περιόδου ισχύος αδειών φύτευσης οιναμπέλων


Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Καρδίτσας, γίνονται γνωστά τα εξής: Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/2117, λόγω των παρατεταμένων επιπτώσεων της κρίσης που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19 στον αμπελοοινικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλες οι άδειες φύτευσης για νέες φυτεύσεις ή για αναφυτεύσεις, οι οποίες επρόκειτο να λήξουν τα έτη 2020 και 2021, παρατείνονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Οι παραγωγοί που διαθέτουν άδειες οι οποίες έληξαν το 2020 και το 2021, δεν υπόκεινται  στη διοικητική κύρωση που αναφέρεται στο άρθρο 89 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, υπό τον όρο ότι θα ενημερώσουν τις Διευθύνσεις  Αγροτικής Οικονομίας έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022 ότι δεν προτίθενται να χρησιμοποιήσουν την άδειά τους και δεν επιθυμούν να επωφεληθούν από την παράταση ισχύος τους.

Οι παραγωγοί που διαθέτουν άδειες, η ισχύς των οποίων επεκτάθηκε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 και έχουν δηλώσει στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Καρδίτσας έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021 ότι δεν προτίθενται να κάνουν χρήση της άδειάς τους, επιτρέπεται να ανακαλέσουν τις δηλώσεις τους με γραπτή κοινοποίηση στην υπηρεσία μας έως 28 Φεβρουαρίου 2022 και να χρησιμοποιήσουν την άδειά τους εντός της παραταθείσας περιόδου ισχύος.

Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο Αμπελουργίας της υπηρεσίας μας, στο τηλέφωνο 24413 55249 (αρμόδιος γεωπόνος ο κ. Ε. Γκαραβέλος).

Προηγούμενο άρθρο Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως της Καρδίτσας
Επόμενο άρθρο Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Τ.Κ. Κέδρου