Ειδήσεις

Παράταση της ηλεκτρονικής καταχώρισης για διάθεση θέσεων μαθητείας στο Μεταλυκειακό Έτος


Κατά την περίοδο 2021-2022, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θα υλοποιήσει το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας. Επομένως, προσκαλεί τόσο τις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα όσο και τους φορείς του Δημόσιου Τομέα να στηρίξουν το θεσμό με την προσφορά θέσεων μαθητείας.

Το Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας απευθύνεται σε κατόχους απολυτηρίου Λυκείου και πτυχίου ΕΠΑ.Λ., έχει διάρκεια 11 μηνών και περιλαμβάνει:

  • Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο, διάρκειας 156 ημερολογιακών ημερών (τριάντα δύο  (32) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε τέσσερις (4) ημέρες, οκτώ  (8) ώρες την ημέρα.
  • Εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας. Το πρόγραμμα αυτό διδάσκεται μία (1) ημέρα την εβδομάδα για επτά (7) διδακτικές ώρες σε Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ) ή/και σε Σχολικά Εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ.

Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευόμενων ορίζεται στο ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη,δηλαδή σε 27,59ευρώ ανεξαρτήτως ηλικίας. Το ποσό της επιδότησης από το Υ.ΠΑΙ.Θ. ορίζεται στα 27,14 ευρώ. Ο εργοδότης βαρύνεται με τις νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές τις οποίες  καταβάλλει μηνιαίως και οι οποίες ανέρχονται σε κάθε περίπτωση στο ποσό των 5,14€ + 0,45€ για 156 ημέρες.Για τις ημέρες που ο μαθητευόμενος βρίσκεται σε κανονική άδεια (12 ημέρες), ο εργοδότης επιβαρύνεται και με το σύνολο της ημερήσιας αποζημίωσης του μαθητευόμενου (27,59€).

Οι διαθέσιμες ειδικότητες Μαθητείας για τον Ν. Καρδίτσας είναι οι παρακάτω:

1          ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2          ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

3          ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

4          ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

5          ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

6          ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

7          ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

8          ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

9          ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

10        ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

11        ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

12        ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

13        ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

14        ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

  • Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Καρδίτσας:

Ιστότοπος: http://dide.kar.sch.gr/site/

Πληροφορίες: 2441 080319

 

 

Προηγούμενο άρθρο Εκκλησιαστικά νέα – Το πρόγραμμα του Μητροπολίτη
Επόμενο άρθρο Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Παλαμά