Ειδήσεις

Παρατείνεται η υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη


Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε  η Απ. Πρωτ. 59063/1-4-2022 (ΑΔΑ: ΨΔΥΜΟΡ10-ΔΧΕ) απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Καρδίτσας, με την οποία παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της ΠΕ Καρδίτσας.

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, που βρίσκεται αναρτημένος στο διαδίκτυο (https://gis.ktimanet.gr/gis/forestsuspension), να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του με καταληκτική ημερομηνία την 31η Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη η οποία είναι κοινή για τους κατοίκους της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. πρωτ. 33530/19-2-2021 (ΑΔΑ: ΨΘ7ΔΟΡ10-Ψ4Σ) απόφασή μας ως έχει.

 

Προηγούμενο άρθρο Σύλλογος Δασκάλων Π.Ε. Καρδίτσας: Όλοι στην απεργία
Επόμενο άρθρο Οι γυναίκες σηκώνουν ψηλά τη σημαία του αγώνα