Ειδήσεις

Παρουσίαση νέων φράσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό ΜμΕ στην Καρδίτσα


Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» και τον ΕΦΕΠΑΕ, η ΑΕΔΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Καρδίτσας, διοργανώνει ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» την Πέμπτη 23/3/2023 και ώρα: 18.30 στο Εργατικό Κέντρο Καρδίτσας, Ιεζεκιήλ 44 στην Καρδίτσα. Η αίθουσα είναι προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρία (πληροφορίες για συμμετοχή ΑμεΑ στο τηλ.: 24210 76894).

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν οι παρακάτω Δράσεις του Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021-2027: Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» Αφορά επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. της Ε.Ε. (Για λόγους μεγαλύτερης συμπληρωματικότητας η χρηματοδότηση γίνεται με χρήση της Κοινής Στήριξης (άρθρο 25 Κ (ΕΕ) 2021/1060 για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο ενισχύσεων του ΕΚΤ+) και από Εθνική Συμμετοχή και ενισχύονται σε ποσοστό έως 60% (50% για τη Θεσσαλία) έργα προϋπολογισμού από 18.000 € έως και 30.000 € για δαπάνες όπως ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων, διάδρασης με εργαζόμενους, πελάτες κ.α., λογισμικού σύγχρονων εφαρμογών διαχείρισης, επεξεργασίας εικόνας, διαχείρισης, βελτιστοποίησης της παραγωγής κ.α., παροχής υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση και έμμεσες δαπάνες. Δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» Αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. της Ε.Ε. και από Εθνική Συμμετοχή και ενισχύονται σε ποσοστό έως 50% (50% για τη Θεσσαλία) έργα προϋπολογισμού από 50.000 € έως και 650.000 € για δαπάνες εξοπλισμού εξελιγμένων συστημάτων λειτουργίας εγκαταστάσεων ή προσωπικού/ αυτοματοποίησης/ ρομποτικών συστημάτων κ.α., δαπάνες εξοπλισμού για παραγωγή όπως εξοπλισμού Industry 4.0., συστημάτων και εξοπλισμού ασφάλειας, συστημάτων αυτοματοποίησης κ.α., λογισμικού σύγχρονων εφαρμογών διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού, ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής κ.α και παροχής υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση.

Δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ» Αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις της 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. της Ε.Ε. και από Εθνική Συμμετοχή και ενισχύονται σε ποσοστό έως 60% (50% για τη Θεσσαλία) έργα προϋπολογισμού από 200.001 € έως και 1.200.000 € για δαπάνες εξοπλισμού αυτοματοποίησης/απομακρυσμένης λειτουργίας/ ρομποτικών συστημάτων κ.α., λογισμικού εφαρμογών αυξημένης ευφυίας / διαχείρισης/ ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης κ.α και παροχής υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση.

Στην εκδήλωση οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν σε βάθος για τις δράσεις, να απευθύνουν ερωτήσεις και να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα που θα τους βοηθήσει να υποβάλουν πλήρεις αιτήσεις.

Προηγούμενο άρθρο Πανηγυρικά άνοιξε η αυλαία του 38ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου
Επόμενο άρθρο Εκδήλωση για ζητήματα Υγείας οργάνωσε η Τομεακή Επιτροπή Καρδίτσας του ΚΚΕ