Ειδήσεις

Παρουσίαση του Ερευνητικού Έργου ΕΝΟΡΑΣΗ-Ευφυές Οπτικοακουστικό Σύστημα


Την Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2023, πραγματοποιήθηκε σε υβριδική μορφή (δια ζώσης και παράλληλη μετάδοση live streaming) η Ημερίδα παρουσίασης του Ερευνητικού Έργου με τίτλο «ΕΝΟΡΑΣΗ-Ευφυές Οπτικοακουστικό Σύστημα Ενίσχυσης της Εμπειρίας και της Προσβασιμότητας στον Πολιτισμό», στην οποία συμμετείχαν μέλη του συνεργατικού σχήματος του έργου, από το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (ΤΠΕΒ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την Εταιρεία Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Intracom S.A. Telecom Solutions, και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ)«Δημόκριτος».

Την εκδήλωση προλόγισε ο Kαθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Δρ Δημήτρης Ιακωβίδης, Συντονιστής και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου. Ο κος Ιακωβίδης ευχαριστώντας τους παρευρισκόμενους στο Αμφιθέατρο αλλά και τους συμμετέχοντες στην διαδικτυακή μετάδοση της Ημερίδας, παρουσίασε συνοπτικά το έργο αναλύοντας τους στόχους του, το πεδίο εφαρμογής του, τις καινοτομίες του, καθώς και την αναμενόμενη απήχησή του. «Η κατασκευή ενός εμπορικά αξιοποιήσιμου ψηφιακού συστήματος», όπως ανέφερε, «με στόχο την ενίσχυση της εμπειρίας επίσκεψης ανοικτών χώρων πολιτισμικού και τουριστικού ενδιαφέροντος και την κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών, απευθύνεται πρωτίστως σε άτομα με περιορισμένη ή απολεσθείσα όραση αλλά και με προβλήματα κινητικότητας, με κύριο πεδίο εφαρμογής του συστήματος σε χώρους πολιτισμικού και τουριστικού ενδιαφέροντος».

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με την παρουσίαση των φορέων υλοποίησης του έργου, του ΤΠΕΒ και του Εργαστηρίου Βιοϊατρικής Απεικόνισης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από τον Δρ Ιακωβίδη, του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Δρ Ευάγγελο Σπύρου διαδικτυακά, και τέλος της Intracom S.A. Telecom Solutions από τον Research Project Manager της εταιρείας Δρ Artur Krukowski.

Εν συνεχεία, οΚαθηγητής κος Ιακωβίδης σε συνεργασία με τους Μεταδιδάκτορες του ΤΠΕΒ, Δρ Δημήτριο Διαμαντή και Δρ Μιχάλη Βασιλακάκη παρουσίασαν το ολοκληρωμένο σύστημα «ΕΝΟΡΑΣΗ», ως πρωτότυπη ολοκληρωμένη κατασκευή που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου. Προέβαλαν τη λειτουργικότητα του σεβίντεο,αλλά έκανανκαι επίδειξη του τελικού πρωτοτύπουσε πραγματικό χρόνο, τόσο σε εσωτερικό όσο και εξωτερικό χώρο.

Τέλος, αναλύθηκαν από τους Μεταδιδάκτορες του ΤΠΕΒ κ.κ. Γεώργιο Δήμα, Μιχάλη Βασιλακάκη, τις υποψήφιες Διδακτόρισες του ΤΠΕΒ Γεωργία Σοβατζίδη και Δήμητρα Κούτσιου, αλλά και των υποψηφίων Διδακτόρων, μέλη του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», κ.κ. Θεόδωρο Ψαλλιδά και Αλέξανδρο Μήτσου οι μεθοδολογίες και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του συστήματος.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης “ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ”, η οποία συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους (μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία – ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020) και από κοινοτικούς πόρους (Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) (κωδ. Έργου . Τ1ΕΔΚ-02070).

 

 

 

 

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Μνημόνιο συνεργασίας για την ανάπτυξη νέου ελληνικού drone
Επόμενο άρθρο Νέα οχήματα για την ενίσχυση του στόλου της Πυροσβεστικής