Ειδήσεις

Παρουσίαση του ερευνητικού έργου ICT-INOV στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο


Η ερευνητική ομάδα Δημιουργικών Τεχνολογιών Μάθησης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΤΗΜΜΥ) παρουσίασε το ερευνητικό έργο ICT-INOV: Modernizing ICT Education for Harvesting Innovation σε διδάσκοντες και φοιτητές του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Το ερευνητικό έργο στοχεύει στην ενθάρρυνση της καινοτόμου σκέψης στην Επιστήμη Υπολογιστών μέσω σχεδιαστικής σκέψης και παιχνιδοποίησης. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2022 μέσω διαδικτύου. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 18 άτομα.

Το ακροατήριο εξοικειώθηκε με τη διαδικασία της σχεδιαστικής σκέψης, μιας βαθιά ανθρωποκεντρικής μεθόδου για το σχεδιασμό λύσεων σε δύσκολα προβλήματα επιχειρηματικότητας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας μέσα από μια διαδικασία ενσυναίσθησης που συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των πραγματικών διαστάσεων ενός προβλήματος, δίνοντας μέσα από μια οπτική γωνία που λαμβάνει υπόψη τόσο τις λειτουργικές όσο και συναισθηματικές ανάγκες των χρηστών τη δυνατότητα για το σχεδιασμό λύσεων ακόμη και όταν αυτές δεν είναι φανερές με την πρώτη ματιά. Οι συμμετέχοντες εξοικειώθηκαν με τους στόχους, τις δραστηριότητες, τους εταίρους, και τα αποτελέσματα του έργου ICT-INOV, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης φυσικών εργαστηρίων, μιας ψηφιακής πλατφόρμας συνεργασίας, μαθησιακών δραστηριοτήτων, και εκπαίδευσης διδασκόντων με στόχο προώθηση δεξιοτήτων καινοτομίας στις ΤΠΕ. Το κοινό συμμετείχε σε επίδειξη της ψηφιακής πλατφόρμας σχεδιασμού ICT-INOV και της λειτουργικότητάς της, συμπεριλαμβανομένης της δόμησης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, της δημιουργίας μαθημάτων και της σύνδεσής τους με εκπαιδευτικό περιεχόμενο, των κοινών χώρων εργασίας που προωθούν τη συνεργασία ομάδων, του υποστηρικτικού περιεχομένου για διδάσκοντες, και άλλων. Τέλος, το κοινό είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει παρουσίαση καλών πρακτικών βασισμένων στην εμπειρία από την εφαρμογή της μεθόδου ICT-INOV σε πραγματικές διαδικασίες μάθησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Το ερευνητικό έργο ICT-INOV συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και υλοποιείται από μια κοινοπραξία 12 πανεπιστημίων από την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Εσθονία, τη Μαλαισία, το Πακιστάν, το Βιετνάμ, και το Νεπάλ. Από αυτά, τα 8 πανεπιστήμια βρίσκονται στην Ασία. Επιστημονικά υπεύθυνοι του ερευνητικού έργου είναι το μέλος ΕΔΙΠ του ΤΗΜΜΥ κ. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα και ο Ομ. Καθ. του Τμήματος κ. Ηλίας Χούστης. Το έργο υλοποιείται από το 2021 έως το 2024.

 

Προηγούμενο άρθρο Κ. Αγοραστός: H Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει σχέδιο για τα νερά, θέλουμε και τον Αχελώο
Επόμενο άρθρο Συναυλία με την Τάμτα στο Μύλο των Ξωτικών!