Ειδήσεις

Πώς να προστατεύσετε τις ντομάτες θερμοκηπίου από τις ασθένειες της εποχής


Πολλές είναι οι ασθένειες που προσβάλουν τις ντομάτες θερμοκηπίου. Πιο αναλυτικά:

Περονόσπορος (Phytophthora infestans)

∆ιαπιστώσεις Συνεχίζεται η παρουσία του περονόσπορου σε καλλιέργειες µε τοµάτα θερµοκηπίου στις πρώιµες (µε 7-10σταυρούς) και µεσοπρώιµες (µε 5-7σταυρούς) καλλιέργειες, σε χαµηλές και υγρές περιοχές των Νοµών Μαγνησίας, Καρδίτσας, Σερβωτά Τρικάλων, Λάρισας, και Φθιώτιδας. Συνθήκες ανάπτυξης: Ο παθογόνος µύκητας αρχίζει τον σχηµατισµό εξανθήσεων όταν επικρατούν χαµηλές θερµοκρασίες και υψηλή σχετική υγρασία στο περιβάλλον των φυτών (υγρασία 80-95% και θερµοκρασίες 6-26o C, µε άριστη 18-22ο C).

Συστάσεις: Όσοι παραγωγοί διαπιστώσουν συµπτώµατα προσβολών να προστατεύσουν την καλλιέργεια τους µε ψεκασµούς κάλυψης (καλό λούσιµο των φυτών), µε κατάλληλα επιτρεπόµενα και εκλεκτικά για τον περονόσπορο φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα. Επανάληψη του ψεκασµού µετά από βροχή.

Κλαδοσπόριο (Cladosporium fulvum, fulvia fulva)

Έναρξη του κλαδοσπόριου διαπιστώθηκε στις πρώιµες καλλιέργειες µε τοµάτες. Οι καιρικές συνθήκες πού επικρατούν είναι ευνοϊκές για τη ανάπτυξη του µύκητα και την µετάδοσή του. 2 Συνθήκες ανάπτυξης: Η ασθένεια προσβάλλει τα φυτά όταν επικρατούν υψηλή υγρασία 70%-95% και θερµοκρασίες από 4-320C, µε άριστη θερµοκρασία 22-240C.

Συµπτώµατα: Εµφανίζονται πρώτα στα κατώτερα φύλλα κιτρινοπράσινες ή κίτρινες κηλίδες, σε προχωρηµένο στάδιο οι κηλίδες γίνονται κιτρινοκαστανές και νεκρωτικές. Στην κάτω επιφάνεια η περιοχή των κηλίδων καλύπτεται από την εξάνθηση του παθογόνου, η οποία έχει χρώµα ανοικτό καστανό ή γκριζοκαστανό και υφή βελούδου.

Συστάσεις: Όσοι παραγωγοί διαπιστώσουν συµπτώµατα προσβολών να προστατεύσουν την καλλιέργεια τους µε επιτρεπόµενα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Bοτρύτης (Botrytis cinerea)

∆ιαπιστώσεις: Είσοδος του βοτρύτη παρατηρείται στις πρώιµες (7-10 σταυρούς) και µεσοπρώιµες (5-7σταυρούς) καλλιέργειες τοµάτας θερµοκηπίου, στους νοµούς Καρδίτσας, Τρικάλων, Λάρισας, Μαγνησίας και Φθιώτιδας.

Συµπτώµατα: Προσβάλλει όλα τα µέρη των φυτών τοµάτας ( στελέχη. φύλλα, άνθη και καρπούς). Στα στελέχη σχηµατίζει καστανού χρώµατος έλκη, τα οποία καλύπτονται από τεφρά εξάνθηση. Τα προσβεβληµένα άνθη αποκτούν καστανό χρώµα και πέφτουν, ενώ στους καρπούς η προσβολή αρχίζει από τον ποδίσκο ή την κορυφή.

Συνθήκες ανάπτυξης: Απαραίτητες συνθήκες για την ανάπτυξη του είναι η υψηλή υγρασία περιβάλλοντος (βροχοπτώσεις, οµίχλες, έλλειψη αερισµού, κ.λ.π.). Aναπτύσσεται σε θερµοκρασίες 1-300C, µε άριστη θερµοκρασία τους 18-230C. Την είσοδο του παθογόνου διευκολύνει η παρουσία πληγών, νεκρών φυτικών ιστών και ανθέων.

Καταπολέµηση: α) Μείωση της υγρασίας στο χώρο των θερµοκηπίων µε καλό αερισµό, τα φυτά να είναι αραιά φυτεµένα και το πότισµα να γίνεται τις πρωινές ώρες. β) Τήρηση καλής υγιεινής στις φυτείες µε αφαίρεση – καταστροφή των προσβεβληµένων φυτών ή φυτικών οργάνων και αποφυγή υπερβολικής αζωτούχου λίπανσης. γ) Χηµική καταπολέµηση µε άµεσο ψεκασµό στις καλλιέργειες όπου παρατηρείται ο βοτρύτης, µε επιτρεπόµενα για την καλλιέργεια και εκλεκτικά για τον βοτρύτη φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα.Επανάληψη του ψεκασµού σε 8 ηµέρες, όπου υπάρχει πρόβληµα. Αφίδες (Aphis gossypii, Mysus persicae, Mysus nicotianae κ.α.)

Μεγάλοι πληθυσµοί από αφίδες παρατηρούνται σε καλλιέργειες µε ντοµάτες θερµοκηπίου. στο νοµό Μαγνησίας. Oι αφίδες προκαλούν πολλές ζηµιές στις καλλιέργειες αν δεν γίνει γρήγορη επισήµανση. Έχουν µεγάλη ικανότητα πολλαπλασιασµού, δυνατότητα µετάδοσης ιώσεων και δηµιουργία µελιτωµάτων.

Για τους λόγους αυτούς απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους καλλιεργητές για τον έγκαιρο εντοπισµό των πρώτων αφίδων. Oι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του εντόµου.

Συστάσεις: Να γίνει ψεκασµός στις καλλιέργειες όπου εντοπίζεται το έντοµο µε επιτρεπόµενα φυτοπροστατευτικα σκευάσµατα.

Θρίπας

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά την εποχή αυτή ευνοούν την ανάπτυξη του εντόµου. Ο θρίπας είναι φορέας ιώσεων και προκαλεί ζηµιά στα φυτά µε το να διαρρηγνύει και να αποµυζεί τα κύτταρα της επιδερµίδας των φύλλων.

Συστάσεις: Για τους βιοκαλλιεργητές συστήνεται η τοποθέτηση των αρπακτικών εντόµων των θριπών όπως Phytoseiulus persimilis, Amblyseius barker, Amblyseius cucumeris, καθώς και µέλη της οικογένειας Anthocoridae, τα οποία είναι πολυφάγα αρπακτικά έντοµα των θριπών, αλευρωδών και αφίδων, όπως το Orius insidiosus, κ.ά.

Για τους παραγωγούς συµβατικής γεωργίας συστήνονται κατάλληλα εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα.

Αλευρώδηςrialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci)

∆ιαπιστώσεις: Μέτριοι είναι οι πληθυσµοί του Αλευρώδη στα θερµοκήπια µε τοµάτες. Oι καιρικές συνθήκες που επικρατούν ευνοούν τη ανάπτυξη του εντόµου. Συστάσεις: Για τους βιοκαλλιεργητές συστήνεται η τοποθέτηση της παρασιτικής σφήκας του Αλευρώδη των θερµοκηπίων Encarcia formosa κ.α. αρπακτικά.

Για τους παραγωγούς συµβατικής γεωργίας συστήνονται κατάλληλα εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα.

Tuta absolutα

∆ιαπιστώσεις: Οι συλλήψεις των ακµαίων του εντόµου στο δίκτυο φεροµονικών παγίδων συνεχίζονται και εµφανίζονται 100-150άκµαία/3ηµέρες/παγίδα στις πρώιµες καλλιέργειες και 70-100 ακµαία/3ηµερες/παγίδα στις όψιµες.

Από παρατηρήσεις στα θερµοκήπια δεν διαπιστώθηκαν προσβολές στους καρπούς. Να γίνουν επεµβάσεις µε κατάλληλα εγκεκριµένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας το διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής και τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων

Προηγούμενο άρθρο Την 1η Ιουνίου ανοίγει για το κοινό το Υποθαλάσσιο Μουσείο της Αλοννήσου
Επόμενο άρθρο Δήλωση Περιφερειάρχη για το χρυσό μετάλλιο της πρωταθλήτριας βάδην Αντιγόνης Ντρισμπιώτη