Ειδήσεις

Πώς να προστατέψετε τα αμπέλια από τις ασθένειες της εποχής


Πολλές είναι οι ασθένειες που πλήττουν τα αμπέλια αυτή την εποχή. Πιο αναλυτικά:

Περονόσπορος

Μετά τη γονιµοποίηση, από την καρπόδεση και µέχρι το «γυάλισµα», οι ράγες και η ράχη των βοτρύων παραµένουν ευαίσθητες στην προσβολή από το παθογόνο, όσο υπάρχουν λειτουργικά στοµάτια στην επιφάνειά τους. Η παρατεταµένη και έντονη αστάθεια του καιρού µε συνεχείς βροχοπτώσεις, υψηλή σχετική υγρασία και θερµοκρασίες >130 C τις βραδινές και πρωινές ώρες, ευνοούν σε µεγάλο βαθµό την επέκταση της ασθένειας.

Συστήνεται άµεσα η προστασία των ταξιανθιών/βοτρύων και της τρυφερής βλάστησης, µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο µυκητοκτόνο Καλό είναι να χρησιµοποιηθεί σκεύασµα που καταπολεµεί ταυτόχρονα και το ωίδιο Καλλιεργητικά µέτρα που βελτιώνουν την κυκλοφορία του αέρα µέσα στον αµπελώνα και συντελούν στο ταχύτερο στέγνωµα των φυτών από τη βροχή ή τη δροσιά, συµβάλουν καθοριστικά στον περιορισµό της σοβαρότητας της ασθένειας.

Ωίδιο

Το στάδιο της καρπόδεσης και οι 2-3 εβδοµάδες που ακολουθούν είναι µία περίοδος πολύ κρίσιµη για την ανάπτυξη της ασθένειας και οι ζηµιές που προκαλούνται είναι συνήθως καταστροφικές για την καλλιέργεια Η προστασία των βοτρύων από τον µύκητα σε αυτή την περίοδο θεωρείται επιβεβληµένη. Επιπλέον, οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ηµερών είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για την γρήγορη επέκταση της ασθένειας.

Συνιστάται άµεσα σχολαστικός ψεκασµός µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο µυκητοκτόνο. Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας του µύκητα, συνιστάται να γίνεται εναλλαγή µυκητοκτόνων µε διαφορετικό τρόπο δράσης Η ένταση της ασθένειας µειώνεται µε µία σειρά καλλιεργητικών µέτρων, µεταξύ των οποίων και τα θερινά κλαδέµατα, τα οποία διευκολύνουν τον αερισµό και την έκθεση στο φως της βλάστησης και των βοτρύων.

Βοτρύτης

Συστήνεται άµεσα προστασία των νεαρών βοτρύων από την µυκητολογική ασθένεια µε τη χρήση ενός κατάλληλου και εγκεκριµένου σκευάσµατος, διότι οι καιρικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για την εξάπλωση της ασθένειας.

Επίσης, επέµβαση συνιστάται άµεσα µετά από χαλαζόπτωση ή επικράτηση ισχυρών ανέµων, παράγοντες που προκαλούν τραυµατισµούς στη ν τρυφερή βλάστηση. Τα καλλιεργητικά µέτρα που περιορίζουν τη σοβαρότητα της ασθένειας, έχουν να κάνουν κυρίως µε τη βελτίωση της κυκλοφορίας του αέρα µέσα στον αµπελώνα και το ταχύτερο στέγνωµα των φυτών από τη βροχή ή τη δροσιά. Τέτοια µέτρα είναι τα κατάλληλα θερινά κλαδέµατα, η καταστροφή των ζιζανίων, η αποστράγγιση του εδάφους και ο περιορισµός της αζωτούχου λίπανσης που οδηγεί σε υπερβολική και ευπρόσβλητη βλάστηση.

Ευδέμιδα

Παρατηρήσεις στο δίκτυο των φεροµονικών παγίδων σε αµπελώνες της ευρύτερης περιοχής του Τυρνάβου έδειξαν σταδιακή µικρή αύξηση των συλλήψεων ακµαίων του εντόµου, γεγονός που σηµατοδοτεί την έναρξη της 2ης πτήσης του εντόµου. Η αύξηση αυτή συνήθως συµπίπτει µε την παρατήρηση των πρώτων ωοτοκιών. Οι πρώτες προσβολές, ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες, διαπιστώνονται περίπου 4─5 ηµέρες αργότερα.

Πρέπει να σηµειωθεί ότι παρατηρείται κλιµάκωση των ωοτοκιών και των εκκολάψεων των προνυµφών, ως αποτέλεσµα της κλιµακούµενης εµφάνισης των ακµαίων. Η δραστηριότητα των προνυµφών αυτής της πρώτης καρπόβιας γενιάς, είναι δυνατό να προκαλέσει σηµαντική µείωση της παραγωγής.

Επισηµαίνεται, ότι η καταπολέµηση του εντόµου θα πρέπει να είναι προληπτική, δηλαδή να αποσκοπεί στη θανάτωση των αυγών, καθώς και των νεαρών προνυµφών, πριν την είσοδό τους στις ράγες. Στην περίπτωση που χρησιµοποιηθεί εντοµοκτόνο µε ωοκτόνο δράση, η εφαρµογή του συστήνεται µέσα σε 2─3 µέρες από τη διαπιστούµενη αύξηση των συλλήψεων των ακµαίων.

Η εφαρµογή των εντοµοκτόνων που έχουν κατά κύριο λόγο προνυµφοκτόνο δράση, συστήνεται 4─5 ηµέρες αργότερα. Από τα προνυµφοκτόνα, προτιµάται η χρήση των σκευασµάτων του εντοµοπαθογόνου βακίλου Bacillus thuringiensis, διότι θεωρούνται πλήρως ατοξικά για την ωφέλιµη πανίδα και το περιβάλλον γενικότερα.

Ακολουθούν σκευάσµατα µε εκλεκτική δράση, όπως είναι οι ρυθµιστές ανάπτυξης και τα φυσικής προέλευσης εντοµοκτόνα, ως λιγότερο τοξικά για την ωφέλιµη πανίδα. Το σωστό ξεφύλλισµα βοηθά στην πλήρη και αποτελεσµατική διαβροχή των βοτρύων µε το ψεκαστικό υγρό.

Ψευδόκοκκοι

Στους αµπελώνες που διαπιστώνεται προσβολή της νεαρής βλάστησης από ψευδόκοκκους, συστήνεται αρχικά η σήµανση (µαρκάρισµα) των προσβεβληµένων πρέµνων, για την αποφυγή µεταφοράς των εντόµων στα γειτονικά πρέµνα µε τα ρούχα και τα καλλιεργητικά εργαλεία. Συνιστάται ψεκασµός µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο εντοµοκτόνο και πλήρης κάλυψη µε το ψεκαστικό υγρό όχι µόνο της βλάστησης, αλλά επίσης του κορµού, των κεφαλών και των βραχιόνων. Ο ανωτέρω ψεκασµός καταπολεµά ταυτόχρονα και την ευδεµίδα.

Καλούνται οι καλλιεργητές, ιδίως αυτήν την εποχή, να επισκέπτονται όσο το δυνατό συχνότερα τις καλλιέργειες, προκειµένου να διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν προσβολές από φυτοπαράσιτα έτσι, ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσµατική αντιµετώπισή τους, µε το µικρότερο οικονοµικό και περιβαλλοντικό κόστος.

Προσοχή: Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής και τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης.

Προηγούμενο άρθρο Ιερά Παράκληση για τους υποψηφίους των Πανελληνίων στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Σοφάδων
Επόμενο άρθρο Απεργεί ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Καρδίτσας