Ειδήσεις

Πράσινες δράσεις από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για τη διαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές και κατεδαφίσεις


Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Interreg Europe Condereff, η Περιφέρεια Θεσσαλίας εκπονεί και υλοποιεί δράσεις (action plan) για την καλύτερη διαχείριση των Αποβλήτων  που προέρχονται από Εκσκαφές και Κατεδαφίσεις.

Κύριοι άξονες στους οποίους κινείται το σχέδιο δράσης είναι:

-Η Ένταξη των ΚΑΔ που αφορούν νέες και υφιστάμενες επενδύσεις του τομέα του περιβάλλοντος στις προσκλήσεις Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας. Το μέτρο αυτό ήδη έχει υλοποιηθεί από την Περιφέρεια και ο τομέας του Περιβάλλοντος αποτέλεσε στόχο προτεραιότητας (στόχο RIS) στις προσκλήσεις «ΕΠΕΝΔΥΩ» και «ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΩ» που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020. Οι επενδύσεις που εντάχθηκαν βρίσκονται σήμερα σε στάδιο υλοποίησης και πληρωμής.

-Συμπόρευση με τα σχέδια για τις Πράσινες Συμβάσεις. Λαμβάνοντας υπόψη το προσχέδιο του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων (2020 – 2023)», η Περιφέρεια Θεσσαλίας, έχοντας ως γνώμονα πάντα την υφιστάμενη νομοθεσία, εξετάζει την υλοποίηση πιλοτικών εφαρμογών ώστε τα έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών των πόλεων και της υπαίθρου να έχουν όσο το δυνατόν θετικότερο αποτύπωμα στο περιβάλλον.

-Ενημερώσεις και εκπαιδεύσεις μηχανικών του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα. Σε συνεργασία με Συλλόγους και Επιμελητήρια, η Περιφέρεια οργανώνει ενημερώσεις για θέματα που αφορούν την κυκλική οικονομία γενικότερα και ειδικότερα στα απόβλητα που προέρχονται από εκσκαφές, κατασκευές  και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).

«Στην εποχή που ζούμε χρειάζεται ταχύτητα, ρυθμός, αυτοματισμός και απλοποίηση  ενεργειών. Έχουμε ολοκληρωμένο σχέδιο για την διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων και προχωράμε στην υλοποίηση του, με βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Ετοιμάσαμε τον νέο Περιφερειακό Σχεδιασμό για τη Διαχείριση των Αποβλήτων,   που οδηγεί σε πολιτική σχεδόν μηδενικής παραγωγής απορριμμάτων προς ταφή από το 2025 και μέχρι το 2030. Η Θεσσαλία είναι σήμερα η πιο πράσινη Περιφέρεια της χώρας, χωρίς χωματερές, χωρίς  περιβαλλοντικά πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επιπλέον όλες  οι υποδομές είναι δημόσιες που σημαίνει ότι δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση για τον πολίτη.

Συνεργαζόμαστε και στηρίζουμε τους Φορείς Διαχείρισης, του Δήμους και τις τοπικές κοινωνίες. Παράλληλα συμμετέχουμε σε νέα ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως το πρόγραμμα Condereff, με προστιθέμενη αξία και απτά, μετρήσιμα αποτελέσματα που χρησιμοποιούν με «έξυπνο» τρόπο τους φυσικούς πόρους, σέβονται το περιβάλλον και δημιουργούν νέες, «πράσινες» ευκαιρίες βιώσιμης ανάπτυξης» προσθέτει ο  Περιφερειάρχης.

Στο   ευρωπαϊκό πρόγραμμα Condereff συμμετέχουν ως εταίροι οι :

  • Περιφέρεια Θεσσαλίας
  • Περιφέρεια Lazio (Ιταλία)
  • Πολυτεχνείο της Valencia (Ισπανία)
  • Αναπτυξιακή εταιρεία της Περιφέρειας Pardubice (Τσεχία)
  • Επαρχιακή Κυβέρνηση Styria (Αυστρία)
  • Οργανισμός για την Ενέργεια και το Περιβάλλον της Περιφέρειας Auvergne-Rhône-Alpes (Γαλλία)
  • ΕΝΕΑ – Εθνική Υπηρεσία Ιταλίας για Νέες Τεχνολογίες, Ενέργεια και Βιώσιμη Ανάπτυξη (Ιταλία)
  • ISW – Ινστιτούτο Διαρθρωτικής Πολιτικής και Οικονομικής Ανάπτυξης Γερμανίας (Γερμανία).

 

 

Προηγούμενο άρθρο Χρ. Τριαντόπουλος: Στον κάμπο της Καρδίτσας για την αποκατάσταση του αρδευτικού δικτύου
Επόμενο άρθρο Ν. Παπαγεωργίου για ΥΗΕ Μεσοχώρας: Πιο κοντά στην ολοκλήρωση ενός έργου πνοής για τη Θεσσαλία