Ειδήσεις

Πρόγραμμα Μαθημάτων Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας


Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα, ανακοινώνει τη θεσμοθέτηση και λειτουργία Προγράμματος Μαθημάτων Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΜΠΔΕ) για τους φοιτητές και τους αποφοίτους του. Το σχετικό πρόγραμμα εγκρίθηκε ομόφωνα στη συνεδρίαση 251/26-04-2021 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μετά από εμπεριστατωμένη εισήγηση (υπ. αριθμ. 14/14-04-2021) της Συνέλευσης του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων.

Στόχος του ΠΜΠΔΕ είναι να δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές και αποφοίτους του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων να αποκτούν βασική παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση, τόσο θεωρητικής όσο και πρακτικής φύσεως, στο αντικείμενο της Πληροφορικής. Αυτό επιτυγχάνεται με μια σειρά πρόσθετων μαθημάτων που εντάσσονται στα εξάμηνα 6, 7 και 8 του προγράμματος σπουδών. Τα μαθήματα αυτά θα προσφερθούν στους φοιτητές για πρώτη φορά στο εαρινό εξάμηνο του ερχόμενου ακαδημαϊκού έτους (2021-22) και οι φοιτητές, εφόσον το επιθυμούν, θα μπορούν να τα παρακολουθήσουν παράλληλα με τα υπόλοιπα μαθήματα του εκάστοτε εξαμήνου.

Με την παρακολούθηση και την επιτυχή εξέταση στα επιπρόσθετα μαθήματα του ΠΜΠΔΕ οι απόφοιτοι του Τμήματος θα μπορούν να πιστοποιούν απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να έχουν τις ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις, καθώς και το επαγγελματικό δικαίωμα, να εργάζονται ως Εκπαιδευτικοί Πληροφορικής (ΠΕ86) στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή, πέραν των θεσμών της δημόσιας εκπαίδευσης, σε οποιαδήποτε θέση στην οποία απαιτούνται πιστοποιημένα προσόντα Εκπαιδευτικού Πληροφορικής.

Προηγούμενο άρθρο Οδηγός φυτοπροστασίας των υπαίθριων πεπονιών
Επόμενο άρθρο Ο Τάσος Τσιαπλές για την σύνταξη των προϋπολογισμών των περιφερειών για το 2022