Ειδήσεις

Πρόγραμμα πρώιμης συγκομιδής σε αμπελώνες οινοπαραγωγής για την περίοδο 2020-2021


Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας (Δ.Α.Ο.) Π.Ε. Καρδίτσας κάνει γνωστά τα ακόλουθα: Σε εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αριθμ. 1031/105581/19-4-2021 Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) (ΦΕΚ 1631Β, ΑΔΑ: ΩΖΑΗ4653ΠΓ-4ΓΩ) και με στόχο την αποκατάσταση ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αμπελοοινική αγορά, ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για το Πρόγραμμα Πρώιμης Συγκομιδής (πράσινος τρύγος) στις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου για την περίοδο 2020 – 2021 με το συνολικό ύψος διαθέσιμων κονδυλίων να καθορίζεται σε 369.000 ευρώ για το σύνολο της χώρας.

Ως «πρώιμη συγκομιδή» νοείται η ολική καταστροφή ή απομάκρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ακόμη ωριμάσει με επακόλουθο εκμηδενισμό της απόδοσης της σχετικής έκτασης.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που καλλιεργεί οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και τα αμπελοτεμάχιά τους:

  1. Είναι εγγεγραμμένα στο Αμπελουργικό Μητρώο
  2. Έχουν υποβληθεί για τις δύο τουλάχιστον προηγούμενες αμπελουργικές περιόδους δηλώσεις συγκομιδής ή παραγωγής
  3. Έχει υποβληθεί γι’ αυτά δήλωση ΟΣΔΕ για το τρέχον ημερολογιακό έτος
  4. Έχουν φυτευθεί πριν από το έτος 2018 και η έκτασή τους είναι ίση ή μεγαλύτερη του ενός (1) στρέμματος

Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο πρόγραμμα πρέπει να υποβάλουν στην υπηρεσία μας μέχρι και την Πέμπτη 29 Απριλίου 2021 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία)
  2. Αντίγραφο Αμπελουργικού Μητρώου (επικαιροποιημένο)
  3. Αντίγραφο Δήλωσης ΟΣΔΕ 2020, στην οποία είναι καταγεγραμμένα τα εν δυνάμει επιλέξιμα αμπελοτεμάχια προς οικονομική στήριξη (να συμπεριλαμβάνονται τα σκαριφήματα και η συγκεντρωτική ΕΛΓΑ).
  4. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  5. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος
  6. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης

Στην περίπτωση που ο αιτών κατέχει αμπελοτεμάχια σε διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες, τότε προβαίνει σε ξεχωριστές αιτήσεις ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Η κατανομή των κονδυλίων γίνεται με βάση την κατάταξη των εγκεκριμένων αιτήσεων κατά φθίνουσα σειρά, βάσει βαθμολογίας, σε σύνολο χώρας ανά παραγωγό και επιλέγονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα οι αιτήσεις με τις υψηλότερες βαθμολογίες, μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Η οικονομική ενίσχυση ανά στρέμμα εξαρτάται από την καλλιεργούμενη ποικιλία και η διενέργεια της πρώιμης συγκομιδής από τους τελικούς δικαιούχους του προγράμματος στο Νομό μας δύναται να πραγματοποιηθεί έως τις 05 Ιουλίου 2021.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Αμπελουργίας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της ΠΕ Καρδίτσας, στα τηλέφωνα 24413 55249 και  55231 (αρμόδιοι υπάλληλοι οι κκ Ε. Γκαραβέλος και Ν. Γκανάτσιος).

 

Προηγούμενο άρθρο Σε επίπεδο αυξημένου κινδύνου παραμένει ο Δήμος Καρδίτσας
Επόμενο άρθρο Σ. Μπακαλάκου: Η πολιτική της λάσπης επιστρέφει στους εμπνευστές της κ Δήμαρχε