Ειδήσεις

Προγράμματα για το Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας


Το Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας απευθύνεται σε κατόχους απολυτηρίου Λυκείου και πτυχίου ΕΠΑ.Λ., έχει διάρκεια 11 μηνών και περιλαμβάνει:

 Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο, διάρκειας 156 ημερολογιακών ημερών (τριάντα δύο (32) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε τέσσερις (4) ημέρες, οκτώ (8) ώρες την ημέρα).

-Εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας. Το πρόγραμμα αυτό διδάσκεται μία (1) ημέρα την εβδομάδα για επτά (7) διδακτικές ώρες σε Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ) ή/και σε Σχολικά Εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ.

Οικονομική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις:

Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευομένων ορίζεται στο ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ήτοι 27,59 ανεξαρτήτως ηλικίας. Το ποσό της επιδότησης από το Υ.ΠΑΙ.Θ. ορίζεται στα 27,14 ευρώ. Ο εργοδότης βαρύνεται με τις νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές τις οποίες καταβάλλει μηνιαίως και ανέρχονται σε κάθε περίπτωση στο ποσό των 5,14€ + 0,45€ για 156 ημέρες. Για τις ημέρες που ο μαθητευόμενος βρίσκεται σε κανονική άδεια (12 ημέρες), ο εργοδότης επιβαρύνεται και με το σύνολο της ημερήσιας αποζημίωσης του μαθητευόμενου (27,59€).

Περισσότερες πληροφορίες:
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων:
Ιστότοπος: https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/
Helpdesk: 2610 960361
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Καρδίτσας:
Ιστότοπος: http://dide.kar.sch.gr/site/
Πληροφορίες: 2441 080319

 

Προηγούμενο άρθρο Εξιχνιάσθηκε περίπτωση κλοπής από συνεργείο αυτοκινήτων στην Καρδίτσα
Επόμενο άρθρο Πανήγυρις Ιερού Προσκυνήματος Παναγίας Δεμερλιωτίσσης