Ειδήσεις

Προς υλοποίηση η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων


Δημοπρατείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας το μεγάλο περιβαλλοντικό έργο που αφορά στην κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) στην Π.Ε. Λάρισας, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 100.295.033 ευρώ με χρηματοδότηση από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη) 2014-2020 της Περιφέρειας Θεσσαλίας και σε συνεργασία με τον ΦΟΣΔΑ Ν. Λάρισας. Περιλαμβάνει την κατασκευή και τον εξοπλισμό της Μονάδας προϋπολογισμού 54.621.226 ευρώ και δικαιώματα προαίρεσης συνολικού κόστους 45.673.807 ευρώ που αφορούν στην εκτέλεση πρόσθετων εργασιών και εξοπλισμού για τη μετατροπή της ΜΕΑ σε ΜΑΑ (Μονάδα Ανάκτησης Ανακύκλωσης) για την προσαρμογή της στον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων ΕΣΔΑ 2020 -2030 και την αντίστοιχη λειτουργία της.

Δικαιούχος – Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας και Κύριος και Φορέας Λειτουργίας είναι ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λάρισας. Πρόκειται για το τρίτο μεγάλο έργο που προωθείται στη Θεσσαλία, με το οποίο ολοκληρώνεται ο περιφερειακός σχεδιασμός στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων, μετά την ΜΕΑ Δυτικής Θεσσαλίας η οποία βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης και την ΜΕΑ Π.Ε. Μαγνησίας η οποία δημοπρατήθηκε τον προηγούμενο μήνα.

«Σήμερα γίνεται ένα ακόμη μεγάλο βήμα προς την υλοποίηση του σχεδίου μας που προβλέπει την εφαρμογή των κανόνων της κυκλικής οικονομίας, την προώθηση της ανακύκλωσης και μια φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση των απορριμμάτων στη Θεσσαλία. Με συνεργασίες, οδηγούμαστε σε ενέργειες που μας πάνε όλους μαζί μπροστά, με πυξίδα τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, με σύμμαχο τη φύση και το περιβάλλον, με διαρκή μέριμνα για τον άνθρωπο και τις ανάγκες του» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.« Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Ν. Λάρισας και Δήμαρχο Λαρισαίων Απόστολο Καλογιάννη, τον π. Πρόεδρο Αντώνη Γκουντάρα και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020 δημοπρατούμε ένα μεγάλο δημόσιο έργο διαχείρισης απορριμμάτων, με 100% χρηματοδότηση από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014 -2020, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τον πολίτη, έργο με θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα,  που αφήνει πίσω του μέλλον» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

 

Στοιχεία του έργου

Το έργο αφορά στην κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) για την εξυπηρέτηση της Διαχειριστικής Ενότητας Π.Ε. Λάρισας. Πιο συγκεκριμένα, αφορά στην κατασκευή γραμμής επεξεργασίας αποβλήτων για τα σύμμεικτα ΑΣΑ, την κατασκευή γραμμής επεξεργασίας για τα προδιαλεγμένα οργανικά (ΠOA) και την κατασκευή των απαραίτητων υποδομών περιβαλλοντικής προστασίας και λειτουργικότητας του έργου.

Στις εγκαταστάσεις της ΜΕΑ θα πραγματοποιείται η υποδοχή και η μηχανική και βιολογική επεξεργασία:

  • 61.479 tn/έτος υπολειπόμενων σύμμεικτα ΑΣΑ των Δήμων της Π.Ε Λάρισας και
  • 12.600 tn/έτος προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων με ΔσΠ.

Στη ΜΕΑ θα καταλήγουν όλα τα μη επικίνδυνα απόβλητα του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) (Απόφαση 2001/118/ΕΚ) με κωδικό ΕΚΑ 20 και αυτά με κωδικό ΕΚΑ 15.

Η μονάδα επεξεργασίας ΑΣΑ πρόκειται να διαθέτει:

  • Τμήμα υποδοχής σύμμεικτων απορριμμάτων
  • Τμήμα προεπεξεργασίας/προδιαλογής σύμμεικτων απορριμμάτων
  • Τμήμα κύριας μηχανικής διαλογής συμμείκτων απορριμμάτων
  • Τμήμα βιολογικής επεξεργασίας του οργανικού συμμείκτων απορριμμάτων – αναερόβια χώνευση.
  • Τμήμα αξιοποίησης βιοαερίου
  • Τμήμα βιολογικής επεξεργασίας χωνέματος οργανικού συμμείκτων – αερόβια κομποστοποίηση
  • Τμήμα ωρίμανσης κοµπόστ τύπου Α
  • Τμήμα ραφιναρίας κοµπόστ τύπου Α

Επίσης, το προς δημοπράτηση Έργο περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, την προμήθεια κινητού εξοπλισμού, τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου για 3 μήνες και την κανονική λειτουργία της ΜΕΑ για έξι έτη.

Οι παρεμβάσεις χωροθετούνται εντός του αδειοδοτημένου χώρου των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας που βρίσκεται στην περιοχή «Νταουσλάρ», θέση «Βροντερό» της Τοπικής Κοινότητας Παραποτάμου, Δημοτικής Ενότητας Μακρυχωρίου, του Δήμου Τεμπών, σε απόσταση περίπου 15,7 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης της Λάρισας και περίπου 2 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του οικισμού Μικρόλιθος.

 

Οφέλη

Στόχος της εγκατάστασης είναι η ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και η παραγωγή κοµπόστ από τα προδιαλεγμένα οργανικά και το οργανικό κλάσμα που διαχωρίζεται από τα σύμμεικτα ΑΣΑ μέσω της μηχανικής διαλογής. Το οργανικό κλάσμα, τόσο το προδιαλεγµένο, όσο και το διαχωρισμένο μέσω μηχανικής διαλογής, θα υφίσταται βιολογική επεξεργασία (αναερόβια χώνευση και αερόβια κομποστοποίηση), και το παραγόμενο βιοαερίο θα αξιοποιείται προς παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Η ηλεκτρική ενέργεια θα διατίθεται και στο δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ, ενώ η θερμική θα χρησιμοποιείται για τις θερμικές ανάγκες της μονάδας. Η κατασκευή και λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων, θα λύσει το πρόβλημα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων (επεξεργασίας και τελικής διάθεσης) στην ΠΕ Λάρισας, ενώ παράλληλα θα συμβάλλουν ώστε να τηρηθούν οι υποχρεώσεις της Ελλάδας απέναντι στην κοινοτική και εθνική νομοθεσία.

Οι στόχοι του έργου αφορούν στη μείωση του προς υγειονομική ταφή ρεύματος απορριμμάτων, στην ανάκτηση υλικών που μπορούν επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν, στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και γενικά στην ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων της Θεσσαλίας, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

 

 

 

 

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Περιορισμό στη χρήση τζακιών και ξυλόσομπων, συστήνει η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Επόμενο άρθρο Rapid tests για covid-19 στον Δήμο Παλαμά