Ειδήσεις

Πρόσκληση συμμετοχής στο ταχύρρυθμο πρόγραμμα Spin Out Initiative


Ενδιαφέρεστε να αξιοποιήσετε τα αποτελέσματα της διπλωματικής ή του διδακτορικού σας;  Συμμετέχετε σε κάποιο ερευνητικό έργο και θέλετε να αξιοποιήσετε τα αποτελέσματά του;   Έχετε κάποια καινοτόμα ιδέα που θέλετε να υλοποιήσετε;

Δηλώστε συμμετοχή στο 2ο i2i ‘Spin Out’ Initiative, που θα πραγματοποιηθεί από 27 Ιουνίου έως 01 Ιουλίου 2022 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Πρόκειται για εντατικό πρόγραμμα διάρκειας μίας (1) εβδομάδας (8 ενότητες/modules περίπου δύο ωρών η καθεμία) που αφορά στην εκπαίδευση και την υποστήριξη των νέων ερευνητών για την αξιοποίηση της επιστημονικής εμπειρίας και των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων, και την υλοποίηση επιχειρηματικών ιδεών.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες, Μεταδιδάκτορες, Μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες, Μέλη ερευνητικών ομάδων, ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, Συμβασιούχοι Διδάσκοντες (ΠΔ 407, Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι) και Διοικητικό ή Τεχνικό Προσωπικό (μόνιμοι ή συμβασιούχοι).

Στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες:

  •  ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων μέσω μιας δομημένης διαδικασίας επικύρωσης (validation process)
    •    έναν οδικό χάρτη για την υλοποίηση ενός σχεδίου αξιοποίησης των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων
    •    τη δυνατότητα αξιοποίησης της επιστημονικής εμπειρίας και των ερευνητικών αποτελεσμάτων, και την υλοποίηση επιχειρηματικών ιδεών.
    Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, προσφέρεται συμβουλευτική υποστήριξη (coaching).

Δηλώστε συμμετοχή εδώ έως την Τετάρτη 22/06/2022, 11:00 π.μ.
Το έργο  i2i (“idea to impact”) υλοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας HEI Initiative του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) με σκοπό την ανάπτυξη του δυναμικού καινοτομίας και επιχειρηματικότητας των Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το έργο στοχεύει στη διεύρυνση και ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτόμου επιχειρηματικότητας γύρω από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και τη μεταξύ τους δικτύωση. Συνολικά θα εκπαιδευτούν, σε διάστημα δύο ετών, περισσότεροι από 800 φοιτητές και φοιτήτριες και 300 μέλη του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού ώστε να διευρύνουν την οπτική τους πέρα από τα όρια της εξειδίκευσής τους και να αναπτύξουν καινοτόμο νοοτροπία και ικανότητες.

 

Προηγούμενο άρθρο Ιατρικός Σύλλογος Καρδίτσας: Μέτρα προστασίας από τον καύσωνα
Επόμενο άρθρο Ο Σύλλογος Γυναικών Καρδίτσας συναντήθηκε με τη Διοικήτρια του Νοσοκομείου