Ειδήσεις

Προσλήψεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση


Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας ανακοινώνεται η πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α ́13) και κατόπιν της δημοσίευσης της με αριθ. πρωτ. 91767/Ε4/22-7-2022 υπουργικής απόφασης.

Συγκεκριμένα καλούνται:

τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδων ΠΕ21-Θεραπευτών Λόγου, ΠΕ22-Επαγγελματικών Συμβούλων, ΠΕ23-Ψυχολόγων, ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ28-Φυσιοθεραπευτών, ΠΕ29-Εργασιοθεραπευτών Εργοθεραπευτών και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών

και του Ειδικού Βοηθητικού
Προσωπικού (Ε.Β.Π.) κλάδου ΔΕ01 που είναι εγγεγραμμένα στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1 ́ και Γ2 ́ των προκηρύξεων 2ΕΑ/2019 και 1ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ, όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν, και επιθυμούν να διοριστούν μόνιμα σε κενές οργανικές θέσεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων για μόνιμο διορισμό.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr)

από τη Δευτέρα 25 έως και την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς και διευκρινίσεις ως προς τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δ.Ε. Καρδίτσας: https://dide.kar.sch.gr/kar/

 

Προηγούμενο άρθρο Νέο Σχολείο Εκπαίδευσης Σπερματεγχυτών
Επόμενο άρθρο Η Τ.Ε. Καρδίτσας του Κ.Κ.Ε. για τη νέα επιτυχία της Αντιγόνης Ντρισμπιώτη