Ειδήσεις

Προσλήψεις της ΔΥΠΑ στο Νομό Καρδίτσας


Προσλήψεις ατόμων Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή μόνο με απολυτήριο Γυμνασίου) προβλέπει η νέα προκήρυξη της ΔΥΠΑ για την κάλυψη 121 θέσεων σε 25 περιοχές σε όλη τη χώρα, μεταξύ των οποίων και η Καρδίτσα.

Οι ειδικότητες

Ειδικότητες ανά εκπαιδευτική βαθμίδα:

ΤΕ Παιδαγωγοί Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας

ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων

ΔΕ Μάγειρες
ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων

 

Σε ποιες περιοχές θα απασχοληθεί το προσωπικό
Μοσχάτο

Κερατσίνι
Περιστέρι
Αγία Βαρβάρα
Άνω Λιόσια

Ελευσίνα
Αχαρναί

Θρακομακεδόνες
Μεσολόγγι
Άρτα
Πάτρα
Δράμα
Καρπενήσι
Νάουσα
Θεσσαλονίκη
Ηγουμενίτσα
Ιωάννινα
Καβάλα
Καρδίτσα
Γιάννουλη
Καλαμάτα
Ξάνθη
Κομοτηνή
Σέρρες
Τρίκαλα

Η ειδικότητα για υποψηφίους με απολυτήριο Γυμνασίου
Αίτηση για πρόσληψη στους 25 βρεφονηπιακούς σταθμούς ανά τη χώρα μπορούν να κάνουν όλοι οι υποψήφιοι που διαθέτουν απολυτήριο Γυμνασίου.

Η ειδικότητα που συμπίπτει με τις θέσεις ΥΕ είναι προσωπικό καθαριότητας εσωτερικών χώρων.
Στα προσόντα για τις θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) αναφέρονται τα εξής:
«Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή πτυχίο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ. 212/1969, ν. 4504/1966 ή άλλος ισότιμος των ανωτέρω τίτλος της αλλοδαπής».

Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι όλων των ανωτέρω εκπαιδευτικών βαθμίδων καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στην Δ.ΥΠ.Α. μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης www.gov.gr ακολουθώντας τη διαδρομή: Αρχική>Εργασία και ασφάλιση >Απασχόληση στο δημόσιο τομέα>Αίτηση πρόσληψης στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της Δ.ΥΠ.Α . Μετά την υποβολή της αίτησης παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή το ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ.
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα αναρτηθεί με νέα ανακοίνωση της ΔΥΠΑ.

Προηγούμενο άρθρο Το 14ο Παγκόσμιο Συνέδριο και Αντάμωμα Θεσσαλών στο Δήμο Παλαμά
Επόμενο άρθρο Α. Σκόνδρα: Η νίκη ανήκει σε όλους μας