Ειδήσεις

Πρόσληψη προσωπικού έως δίμηνης απασχόλησης για τις παιδικές κατασκηνώσεις Νεράϊδας


Πρόσληψη προσωπικού έως δίμηνης απασχόλησης θα γίνει για τις παιδικές κατασκηνώσεις Νεράϊδας. Αναλυτικά ακολουθούν παρακάτω τα ζητούμενα προσόντα ανά θέση/ειδικότητα:

 1. Αποθηκάριος
 2. Γυμναστής
 3. Διαχειριστής και Βοηθός Διαχειριστή ΠΕή Διαχειριστής και Βοηθός Διαχειριστή ΤΕ ή Διαχειριστής και Βοηθός Διαχειριστή ΔΕ
 4. Ειδικός Συνεργάτης – Ψυχαγωγός – Ειδικός Συνεργάτης Χειροτεχνίας ΠΕή Ειδικός-Συνεργάτης – Ψυχαγωγός – Ειδικός Συνεργάτης Χειροτεχνίας ΤΕ ή Ειδικός Συνεργάτης – Ψυχαγωγός – Ειδικός Συνεργάτης Χειροτεχνίας ΔΕ
 5. Ειδικός Τεχνίτης ΔΕή Ειδικός Τεχνίτης ΥΕ
 6. Επιμελητής – Ομαδάρχής ΠΕή Επιμελητής – Ομαδάρχες ΤΕ ή Επιμελητής – Ομαδάρχης ΔΕ
 7. Ιατρός
 8. Μάγειρας – Βοηθός Μάγειρα
 9. Νοσηλευτής ΠΕή Νοσηλευτής ΤΕ ή Νοσηλευτής ΔΕ
 10. Προσωπικό Καθαριότητας ΔΕή Προσωπικό-Καθαριότητας ΥΕ
 11. Συντονιστής ΠΕή Συντονιστής ΤΕ

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 23/06/2023 έως και 03/07/2023.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται:

 • είτε ταχυδρομικώς στην δ/νση: Δήμος Λίμνης Πλαστήρα, Μορφοβούνι Καρδίτσας, ΤΚ 43150, αναγράφοντας εξωτερικά του φακέλου «για τις Παιδικές εξοχές – κατασκηνώσεις Νεράιδας»
 • είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην δ/νση: dlplastira@plastiras-ota.gr, όπου θα αναγράφετε στο θέμα «Παιδικές Εξοχές – Κατασκηνώσεις Νεράιδας»,
 • είτε αυτοπροσώπως στην έδρα του Δήμου στο Μορφοβούνι και στον υπεύθυνο κ. Στεργιόπουλο Πέτρο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Προηγούμενο άρθρο Σπίτι μου: Ξεκινά η εκταμίευση των πρώτων στεγαστικών δανείων
Επόμενο άρθρο Οι πρώτοι των πρώτων στο Νομό Καρδίτσας