Ειδήσεις

Προσωρινές Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον Ε65, για τη διεξαγωγή Άσκησης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας


Γίνεται γνωστή η εφαρμογή των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αναφέρονται στα ανωτέρω (β) και (γ) σχετικά, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται στο (γ) όμοιο, στον Αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), για τη διεξαγωγή Άσκησης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας & Αποχιονισμού περιόδου χειμερινής συντήρησης 2023-2024. Συγκεκριμένα, η υλοποίηση των απαιτούμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα γίνει σύμφωνα με την μελέτη που έχει εγκριθεί με το (δ) σχετικό από τον Ανεξάρτητο μηχανικό. Η εν λόγω Άσκηση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας και Αποχιονισμού περιόδου χειμερινής συντήρησης 2023-2024: «Σοφάδες 2023» αφορά στη συνοδεία αποχιονιστικών μηχανημάτων σε διάταξη αποχιονισμού (Αποχιονισμός σε 2 λωρίδες) επί του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 και στην ενεργοποίηση Ανοιγμάτων Έκτακτης Ανάγκης (Α.Ε.Α.) για την αναστροφή των αποχιονιστικών οχημάτων. Τα δύο αποχιονιστικά μηχανήματα από το ΚΧΣ Σοφάδων (Χ.Θ. 70+200 προς Τρίκαλα), αφού εισέλθουν στον Αυτοκινητόδρομο και πραγματοποιήσουν αναστροφή μέσω του Α/Κ Σοφάδων (Χ.Θ. 72+300), θα εκτελέσουν το δρομολόγιο στο ρεύμα προς Λαμία. Στη συνέχεια θα εξέλθουν από το Α.Ε.Α Χ.Θ. 48+040 προς Λαμία και θα εισέλθουν από το Α.Ε.Α Χ.Θ. 48+100 προς Τρίκαλα. Τέλος, θα επιστρέψουν στο ΚΧΣ Σοφάδων (Χ.Θ. 70+200 προς Τρίκαλα). Ειδικότερα, προβλέπεται να εφαρμοστούν τα εξής

: 1. Αποκλεισμός της Λωρίδας Εκτάκτου Ανάγκης από τη Χ.Θ. 48+000 έως τη Χ.Θ. 48+100 του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65), στην κατεύθυνση προς Τρίκαλα, ώστε να ενεργοποιηθεί η θύρα εναλλακτικής αναστροφής στη Χ.Θ. 48+100, σύμφωνα με την εγκεκριμένη από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό μελέτη «Μελέτη διαμόρφωσης αναστροφής υπηρεσιακών οχημάτων περί τη χ.θ.48+000 (AK Σμοκόβου)»(DAC CC0729/08.06.2018). 2. Αποκλεισμός τμήματος Λωρίδας Επιτάχυνσης στον ΗΚ Σμοκόβου από τη Χ.Θ. 48+120 έως τη Χ.Θ του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65), στην κατεύθυνση προς Λαμία, ώστε να ενεργοποιηθεί η θύρα εναλλακτικής αναστροφής στη Χ.Θ 48+040 σύμφωνα με την εγκεκριμένη από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό μελέτη «Μελέτη διαμόρφωσης αναστροφής υπηρεσιακών οχημάτων περί τη χ.θ.48+000 (AK Σμοκόβου)» (DAC CC0729/08.06.2018).

Σημειώνεται ότι οι κινήσεις αποχιονιστικών μηχανημάτων σε διάταξη αποχιονισμού θα πραγματοποιηθούν από τη χ.θ. 49+500 έως τη χ.θ. 52+500 αμφίπλευρα του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65, με παράλληλη συνοδεία από περίπολο του εργολάβου χειμερινής συντήρησης, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα στην Άσκηση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας και Αποχιονισμού περιόδου χειμερινής συντήρησης 2023-2024: «Σοφάδες 2023». Στην Άσκηση αυτή θα συμμετέχουν το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Καρδίτσας, προσωπικό της Διεύθυνσης Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων της εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» και του Υπεργολάβου Χειμερινής Συντήρησης – Αποχιονισμού.

Η Απόφαση θα έχει ισχύ τη Δευτέρα 13.11.2023 από ώρα 12:00 έως ώρα 15:00, ή εναλλακτικά την Τετάρτη 15.11.2023 από ώρα 12:00 έως ώρα 15:00.

Προηγούμενο άρθρο Ανακομιδή των ιερών λειψάνων του αγίου και ενδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του τροπαιοφόρου
Επόμενο άρθρο Απολογισμός δράσης της Επιτροπής Διεκδίκησης επίλυσης Υδατικού προβλήματος Θεσσαλίας