Ειδήσεις

Πρόταση έργων 7,1 εκ. ευρώ για το νέο Leader


Μετά από μια πολύμηνη και επίπονη διαδικασία διαβούλευσης και σχεδιασμού από την ομάδα έργουτης ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.και σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, υποβλήθηκεη πρόταση στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης μέσω του LEADER 2023-2027με τίτλο ‘’Καρδίτσα – Θεσσαλιώτιδα: Τόπος δημιουργίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης’’ συνολικού προϋπολογισμού 7.088.500 € στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η περιοχή εφαρμογής αθροίζει 79.801 κατοίκους και περιλαμβάνει το σύνολο των 144 Δημ. Κοινοτήτων της Π.Ε. Καρδίτσας (με εξαίρεση το σχέδιο πόλεως Καρδίτσας) καθώς και τις 8 Δημ Κοινότητες της όμορης Δημ. Ενότητας Θεσσαλιώτιδας του Δήμου Δομοκού της Π.Ε. Φθιώτιδος.

Από τον Φεβρουάριο του 2022 πραγματοποιήθηκαν 59 ενέργειες διαβούλευσηςμε 69 τοπικούς φορείς(συμμετείχαν ενεργά 1.054 πολίτες)από τους κλάδους της Αγροδιατροφής,της Επιχειρηματικότητας, των Δομικών υλικών-Κατασκευών, του Τουρισμού, της Έρευνας-Καινοτομίας, της Κοινωνικής Οικονομίας-Δικτύωσης, της Κοινωνικής Συνοχής, της Ενέργειας, του Περιβάλλοντος, της Πολιτικής Προστασίας, του Πολιτισμού, των Χρηματοδοτικών Θεσμών και της Περιφερειακής-Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Μετά από τον καθορισμό των πλεονεκτημάτων, αδυναμιών, ευκαιριών και απειλών της περιοχής οι φορείς ιεράρχησαν τις ανάγκες και η ομάδα έργου σχεδίασε τη στρατηγική γύρω από 6 Στρατηγικούς Στόχους:

  • Δημιουργία προϊόντων αξίας και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων
  • Τόπος βιωματικών εμπειριών
  • Οικοσύστημα καινοτομίας
  • Τόπος αλληλεγγύης και κοινωνικής συνοχής
  • Προτεραιότητα στους νέους – ανάπτυξη δεξιοτήτων
  • Διατήρηση φυσικής ποικιλομορφίας – περιβαλλοντική βιωσιμότητα

Το τοπικό πρόγραμμα της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. φιλοδοξεί να παρέχει ευκαιρίες επιχειρηματικότητας στους τομείς αγροδιατροφής, τουρισμού, βιοτεχνιών, παροχής υπηρεσιών και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους, καθώς και δυνατότητες συνεργασίας – δικτύωσης μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεων και φορέων σε θέματα περιβαλλοντικά, πολιτιστικά και κοινωνικής αλληλεγγύης, όπως αποτυπώνεται στα χρηματοδοτικά στοιχεία ανά ομάδες υπο-παρεμβάσεων του τοπικού προγράμματος.

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Ο καύσωνας Κλέων πλησιάζει τη Θεσσαλία
Επόμενο άρθρο Περιφέρεια Θεσσαλίας - Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεις