Ειδήσεις

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως των Σοφάδων


Γίνεται γνωστή η προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, στην πόλη των Σοφάδων για το χρονικό διάστημα από 18.07 έως και 22.07.2022 και κατά τις ώρες 07:00 ́- 15:00 ́ και συγκεκριμένα επί των οδών:
1) Παπαδιαμαντή, μεταξύ των οδών Αναγνωστοπούλου και Γκουμαπιάν
2) Κανάρη, μεταξύ των οδών Καρδίτσας και Ρ. Φεραίου
3) Ρ. Φεραίου, μεταξύ των οδών Κανάρη και Ομήρου
4)Ομήρου, μεταξύ των οδών Βενιζέλου και Πίνδου
5) Κιερίου, μεταξύ των οδών Αναγνωστοπούλου και Παπάγου
6) Λαΐου, μεταξύ των οδών Αναγνωστοπούλου και Ανώνυμος,
7) Αναγνωστοπούλου, μεταξύ των οδών Λαΐου και Παπακρίβου
8) Σοφοκλέους, μεταξύ των οδών Παπαγιανοπούλου και Πίνδου
9) Ομήρου, (μεταξύ των οδών Βενιζέλου και Ανώνυμος
10) Κιερίου, μεταξύ των οδών Καραϊσκάκη και Ζουρνατζή
11) Καραϊσκάκη, μεταξύ των οδών Αγ. Γεωργίου και Κ. Παλαμά,
12) Αγ. Γεωργίου, μεταξύ των οδών Πίνδου και Αλβανομάχων,
13) Πλαστήρα, μεταξύ των οδών Παπακρίβου και Λαΐου
14) Παπακρίβου, μεταξύ των οδών 28ης Οκτωβρίου και Πλαστήρα
λόγω εργασιών στα πλαίσια του έργου “Επέκτασης δικτύου Φυσικού Αερίου στην
πόλη των Σοφάδων”.
Η διακοπή κυκλοφορίας θα είναι τμηματική στις παραπάνω οδούς και σε καμία
περίπτωση ταυτόχρονη. Οι εργασίες θα γίνονται κατά μήκος της οδού.
Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με τις πινακίδες οδικής
σήμανσης που θα τοποθετηθούν από την κατασκευάστρια εταιρεία, από παρακαμπτήριες οδούς, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Α.Τ.
Σοφάδων.
Το Α.Τ. Σοφάδων, κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών να επιτηρεί συνεχώς το ανωτέρω οδικό τμήμα, με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών  προβλημάτων και την εξασφάλιση ομαλών συνθηκών οδικής κυκλοφορίας.

Προηγούμενο άρθρο Νέα αντιπλημμυρικά έργα στον Πάμισο ποταμό
Επόμενο άρθρο Ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας