Ειδήσεις

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως των Σοφάδων


 Γίνεται γνωστή η προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, στην πόλη των Σοφάδων για το χρονικό διάστημα από 08.08 έως και 12.08.2022 και κατά τις ώρες 07:00 ́- 15:00 ́ και συγκεκριμένα επί των οδών :
– Ανώνυμος μεταξύ των οδών Παπαδιαμάντη και 25ης Μαρτίου, λόγω εργασιών στα πλαίσια του έργου “Επέκτασης δικτύου Φυσικού Αερίου στην πόλη των Σοφάδων”.
Η διακοπή κυκλοφορίας θα είναι τμηματική στις παραπάνω οδούς και σε καμία περίπτωση ταυτόχρονη. Οι εργασίες θα γίνονται κατά μήκος της οδού.
Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με τις πινακίδες οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν από την κατασκευάστρια εταιρεία, από παρακαμπτήριες οδούς, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Α.Τ. Σοφάδων.
Το Α.Τ. Σοφάδων, κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών να επιτηρεί συνεχώς το ανωτέρω οδικό τμήμα, με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την εξασφάλιση ομαλών συνθηκών οδικής κυκλοφορίας.

Προηγούμενο άρθρο Απαγόρευση ποτίσματος στην Ιτέα
Επόμενο άρθρο Προσωπικός γιατρός: Σε εξέλιξη οι αιτήσεις και στη Θεσσαλία