Ειδήσεις

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου


Γίνεται γνωστή η προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, στην πόλη του Μουζακίου για το χρονικό διάστημα από 06.06 έως και 10.06.2022 κατά τις ώρες 07:00 ́ έως 15:00 ́ και συγκεκριμένα επί των οδών:
1) ΑΝΟΙΞΕΩΣ (ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ) μεταξύ των οδών Μάγειρα και ανώνυμος
6) ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ μεταξύ των οδών Αντ. Βασιλείου και Τσακάλωφ
7) ΤΣΑΚΑΛΩΦ μεταξύ των οδών Βενιζέλου και τέρμα Τσακάλωφ λόγω εργασιών στα πλαίσια του έργου “Επέκτασης δικτύου Φυσικού Αερίου στην πόλη του Μουζακίου.
Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με τις πινακίδες οδικής
σήμανσης που θα τοποθετηθούν από την κατασκευάστρια εταιρεία, από παρακαμπτήριες οδούς, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Α.Τ.
Μουζακίου.

Προηγούμενο άρθρο Όχι στο κλείσιμο τραπεζικών καταστημάτων και στις απολύσεις
Επόμενο άρθρο Παρεμβάσεις αναβάθμισης στο Νηπιαγωγείο Λαζαρίνας