Ειδήσεις

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου


Ανακοινώνεται η προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, στην πόλη του Μουζακίου την 25.11, 27.11, 28.11, 29.11 και 30.11.2022 κατά τις ώρες 08:30 ́ έως 18:00 ́ και συγκεκριμένα επί των οδών:
1) Αντ. Βασιλείου, μεταξύ των οδών Μεγαλόχαρης και 28ης Οκτωβρίου
2) Αντ. Βασιλείου, μεταξύ των οδών 28ης Οκτωβρίου και Δημοκρατίας και
3) Αντ. Βασιλείου, μεταξύ των οδών Δημοκρατίας και Αγ. Γεωργίου
για εκτέλεση εργασιών συντήρησης οδοφωτισμού.
Η κυκλοφορία των οχημάτων προς τις κυριότερες οδούς της πόλης θα είναι τμηματική και σε καμία περίπτωση ταυτόχρονη και θα διεξάγεται από παρακαμπτήριους οδούς, σύμφωνα με την κατάλληλη κυκλοφοριακή σήμανση που θα τοποθετηθεί στα σημεία με ευθύνη του Δήμου Μουζακίου και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Α.Τ. Μουζακίου.

Προηγούμενο άρθρο Συνέδριο με θέμα Ελλάδα 1922-2022: Ένας αιώνας κινητικοτήτων
Επόμενο άρθρο ΚΕΘΕΑ: Ατομικές συναντήσεις συμβουλευτικής υποστήριξης κάθε Τετάρτη