Ειδήσεις

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου


Γίνεται γνωστή η προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, στην πόλη του Μουζακίου και συγκεκριμένα σε τμήμα της οδού Αντ. Βασιλείου, μεταξύ των οδών Βενιζέλου και Μ. Αλεξάνδρου, για το χρονικό διάστημα από Πέμπτη (30-03-2023) και ωρα 08:00΄ εως και την Παρασκευή (31-03-2023) ωρα 17:00΄, για την πραγματοποίηση εργασιών εγκατάστασης συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών του δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με τις πινακίδες οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν από την κατασκευάστρια εταιρεία, από παρακαμπτήριες οδούς, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Α.Τ. Μουζακίου.  Το Α.Τ. Μουζακίου, κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών να επιτηρεί συνεχώς το ανωτέρω οδικό τμήμα, με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την εξασφάλιση ομαλών συνθηκών οδικής κυκλοφορίας.

Προηγούμενο άρθρο Ο Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Νούσιος για τη γιορτή των μανιταριών
Επόμενο άρθρο Εκκλησιαστικά νέα