Ειδήσεις

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας στην Τ.Κ. Κερασιάς


Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων κυκλοφορίας στην Τ.Κ. Κερασιάς, σε δύο (2) δημοτικές οδούς, στη θέση «πλατεία Κερασιάς (ανάντη & κατάντη) για το χρονικό διάστημα από 29/05/2021 έως και 20/06/2021, για εκσκαφή θεμελίωσης τοίχων αντιστήριξης και κατασκευής. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με τις πινακίδες οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν από την κατασκευάστρια εταιρεία, από τις πλησιέστερους οδούς και από τις διασταυρώσεις που επιτρέπεται η στροφή προς αυτές, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Α.Τ. Λίμνης Πλαστήρα.

Η εργοταξιακή σήμανση και ο φωτισμός θα παραμένουν και τις ώρες που δε γίνονται εργασίες καθώς και κατά τη διάρκεια της νύχτας.  Το Α.Τ. Λίμνης Πλαστήρα, κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών να επιτηρεί συνεχώς το ανωτέρω οδικό τμήμα, με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και την εξασφάλιση ομαλών συνθηκών οδικής κυκλοφορίας.

Προηγούμενο άρθρο Συντονιστικό αγώνα για τα Άγραφα: Όχι στην καταστροφή του περιβάλλοντος
Επόμενο άρθρο Εγγραφές και επανεγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς