Ειδήσεις

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο Παλαμά


Ο Δήμος Παλαμά σε εφαρμογή του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 96/11-6-2021 τεύχος Α΄) περί «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας», ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που  έχουν βεβαιωθεί από 15-2-2020  έως τις 30-6-2021. Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.

Αναλυτικά:

Α) Στη ρύθμιση του Ν.4764/2020 υπάγεται το σύνολο των οφειλών που  έχουν βεβαιωθεί από 15-2-2020 έως τις 30-6-2021 προς τους ΟΤΑ  α’ και β’ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς  ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το ν.1337/1983.

Β) Οι οφειλές δύναται να καταβληθούν  εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν.

Γ) Για την υπαγωγή στη ρύθμιση των  άρθρων 165, 166 του Ν. 4764/2020 πρέπει να καταβληθεί ή πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Δ) Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ.

  1. E) Η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση πρέπει να κατατεθεί στο Δήμο έως 31/10/2021 το αργότερο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2444350121 στον Παλαμά και στις Δημοτικές Ενότητες Σελλάνων: 2444352911-913 και Φύλλου 2444350308.

 

 

Προηγούμενο άρθρο Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως της Καρδίτσας
Επόμενο άρθρο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών Δ. Μουζακίου ο Ηλίας Τρυφέρης