Ειδήσεις

Σε Summer School συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας μαζί με άλλα τέσσερα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια  που συμμετέχουν στη Σύμπραξη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Invest,  τα οποία είναι: [Slovak University of Agriculture in Nitra (Slovakia), University of Agribusiness and Rural Development (Bulgaria), University of Thessaly (Greece), Karelia University of Applied Sciences (Finland), Van Hall Larenstein University of Applied Sciences (the Netherlands))] διοργανώνουν ένα Summer School, το οποίο θα έχει διάρκεια από 7-14 Ιουνίου.

Αντικείμενο του Summer School είναι “Empowering regional development and innovations – building resilience in rural communities” και απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές που βρίσκονται τουλάχιστον στο δεύτερο έτος σπουδών, αλλά και σε μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, με προαπαιτούμενο συμμετοχής την επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και την όρεξη για απόκτηση νέων γνώσεων και εμπειριών.

Επισημαίνεται ότι όλες οι δράσεις του Summer School θα πραγματοποιηθούν online και δεν υπάρχουν δίδακτρα συμμετοχής.

 

Προηγούμενο άρθρο 35 Θεσσαλοί αγνόησαν τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού
Επόμενο άρθρο Η ακολουθία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στην Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Καλλιφωνίου