Ειδήσεις

Σεμινάριο: 10+1 πράγματα που πρέπει να ξέρεις πριν μιλήσεις με έναν επενδυτή


Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το σεμινάριο με θέμα «Venture Capital 101: 10+1 πράγματα που πρέπει να ξέρεις πριν μιλήσεις με έναν επενδυτή» με ομιλητή τον κ. Δημήτρη Καλαβρό-Γουσίου, Co-Founder και General Partner στο Velocity.Partners VC, που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Το κοινό που παρακολούθησε το σεμινάριο είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί σχετικά με το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας, τους διαθέσιμους τύπους χρηματοδότησης, τις στρατηγικές που ακολουθούν τα Venture Capitals όταν επενδύουν, και αναλύθηκαν τα βήματα που συνίσταται να ακολουθήσουν οι νεοφυείς εταιρείες για να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε seed funding.
Στο σεμινάριο παρουσιάστηκαν παραδείγματα πετυχημένων εγχειρημάτων ελληνικών συμφερόντων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα σημεία που πρέπει να προσέξουν οι επιχειρηματίες που απευθύνονται σε VCs. Η σημασία της διαφάνειας, της δέσμευσης στις αρχικές υποσχέσεις και της σχέσης που χτίζεται μεταξύ επενδυτών και επιχειρηματιών.
Ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση με τον ομιλητή να προσφέρει εξαιρετικά χρήσιμες και στοχευμένες πληροφορίες βασισμένες στην πολύχρονη εμπειρία του στο χώρο των κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου.
Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». Εντάσσεται σε δράσεις με σκοπό τόσο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και την προώθηση της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, όσο και τη διεύρυνση και ενίσχυση του τοπικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος.

Προηγούμενο άρθρο Aπαγορεύεται η οργανωμένη και μεμονωμένη μετακίνηση των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας Π.Α.Ε. Νίκη Βόλου
Επόμενο άρθρο Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Καρδίτσας