Ειδήσεις

Συμμετοχή στα Προγράμματα Υποστήριξης και Επιτάχυνσης Επιχειρηματικών Ομάδων


Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τα Προγράμματα Υποστήριξης και Επιτάχυνσης Επιχειρηματικών Ομάδων παρατείνεται μέχρι 5 Δεκεμβρίου 2022.
Το πρόγραμμα υλοποιείται από τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του έργου “Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας”.
Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Προηγούμενο άρθρο Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλίας: Κανένα κλείσιμο καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς
Επόμενο άρθρο Προσοχή με την απόρριψη στάχτης στους κάδους απορριμμάτων