Ειδήσεις

Συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο Δίκτυο Επαφών της Υπηρεσίας Ερευνών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου


Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο πλαίσιο επέκτασης του δικτύου επαφών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικής Έρευνας  στην Ελλάδα συμμετείχε σε συνάντηση εργασίας με σκοπό το ξεκίνημα μιας συνεργασίας με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών σε περιφερειακό, τοπικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Στη συνάντηση στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των Περιφερειών της Χώρας, αλλά και της Κύπρου, την Περιφέρεια Θεσσαλίας εκπροσώπησε η κ. Αγγελική Βενέτη, παρουσιάστηκε αναλυτικά όλο το εύρος των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας (EPRS) καθώς και οι προτεραιότητες πολιτικής των Περιφερειών, θέματα σχετικά με την προστασία της θάλασσας/γαλάζια ανάπτυξη, με ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση και την κατάρτιση με τα μέτρα για την κλιματική αλλαγή, την διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο κεφάλαιο, την Ευρωπαϊκή στρατηγική φροντίδας και τέλος την ενίσχυση του ρόλου και της ανεξαρτησίας των ευρωπαϊκών φορέων ισότητας.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοινοβουλευτικής Έρευνας (European Parliamentary Research Service – EPRS) παρέχει σε όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ευρωβουλευτές) ανεξάρτητη, αντικειμενική και έγκυρη ανάλυση και έρευνα σε θέματα πολιτικής που σχετίζονται με την ΕΕ, προκειμένου να τους βοηθήσει στο κοινοβουλευτικό τους έργο. Η Υπηρεσία συμπεριλαμβάνει έξι μονάδες πολιτικής – που επί του παρόντος καλύπτουν οικονομικές πολιτικές, ψηφιακές πολιτικές, διαρθρωτικές πολιτικές, πολιτικές πολιτών, δημοσιονομικές πολιτικές και εξωτερικές πολιτικές – και δύο εξειδικευμένες μονάδες για την παρακολούθηση της υλοποίησης των στόχων της ΕΕ όσον αφορά τη δράση για το κλίμα και το Ταμείο ανάκαμψης ‘Νext Generation EU’. Μεγάλο μέρος των δημοσιεύσεων της βρίσκεται στην ιστοσελίδα European Parliament Think Tank.

Επιπλέον, η EPRS υποστηρίζει την προβολή του κοινοβουλευτικού έργου στο ευρύ κοινό και κατατοπίζει τους πολίτες σχετικά με το τι κάνει η Ευρώπη για αυτούς.

 

 

Προηγούμενο άρθρο Απαγόρευση Αλιείας στις λίμνες και τους ποταμούς του Νομού Καρδίτσας
Επόμενο άρθρο Η Τέχνη του Θεάτρου αγκάλιασε την Τέχνη της Ποίησης