Ειδήσεις

Σύνδεση του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής με την αγορά εργασίας


Ιδιαίτερη επιτυχία σημείωσε, για δεύτερη χρονιά, η εκδήλωση με θέμα «Σύνδεση του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής με την αγορά εργασίας» που διοργάνωσε το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την Τετάρτη 05-04-2023, στο συγκρότημα Γαιόπολις, στη Λάρισα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με υβριδικό τρόπο, με φυσική παρουσία και εξ αποστάσεως, και συμμετείχαν εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου, του επιχειρηματικού κόσμου και οργανισμών σχετικών με την επιστήμη της ζωικής παραγωγής, καθώς και πλήθος φοιτητών τουΤμήματος.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Αντιπρύτανης Καθηγητής κ. Χ. Μπιλλίνης, και ο Πρόεδρος του ΤΕΖΠ Καθηγητής κ. Δ. Καντάς, οι οποίοι τόνισαν τη σπουδαιότητα ύπαρξης του Τμήματος τόσο για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, όσο και για την Περιφέρεια αλλά και όλη τη χώρα και τα οφέλη που αποκομίζει ένας φοιτητής σπουδάζοντας σε αυτό. Συγκεκριμένα τονίστηκε η αυξημένη ζήτηση ειδικευμένων στην επιστήμη ζωικής παραγωγής επιστημόνων και κατά συνέπεια στην εύκολη και γρήγορη απορρόφηση των πτυχιούχων από την αγορά εργασίας. Επίσης επισημάνθηκε, ότι πρόκειται για ένα Τμήμα πενταετούς φοίτησης, με πρόσφατα κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα, που βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης και για απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integratedmaster).

Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης έγινε αναφορά από εκπροσώπους του Πανεπιστημίου στα θέματα:

«Πρακτική Άσκηση ΤΕΖΠ: ευκαιρία σύνδεσης με τον παραγωγικό ιστό» από την Αν. Καθηγήτρια κα. Ε. Μαλισσιόβα (Επιστημονικά Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης ΤΕΖΠ), «Πρακτική Άσκηση με Αμειβόμενο   Πρόγραμμα   ΕΣΠΑ»  από   την  κα.   Ι.  Υψηλάντη  (Γραφείο  Πρακτικής   Άσκησης  ΠΘ),

«Επαγγελματικές προοπτικές αποφοίτων του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής» από τον επίκουρο καθηγητή κ. Θ. Γιαννούλη.

 

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης έγιναν παρουσιάσεις του αντικειμένου και των δραστηριοτήτων από επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον χώρο: Φορέας Πιστοποίησης Οξυγόνο, κ. Λ. Αντωνάκος, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΕΛΓΟ “ΔΗΜΗΤΡΑ”, κ. Ε. Νικολάου, COSMOCERT Οργανισμός Πιστοποίησης, κα. Ε. Καραμίχου, Αγρόκτημα Αργιθέα, κ. Αχ. Τσαπραΐλης, BlackPig of Olympus-Fotiadis Farm, κ. Ν. Φωτιάδης, Συμπληρώματα Ζωοτροφών ΖΑΝΟ, κ. Ε. Τσούπος, KRIVEK GROUP OF COMPANIES, κ. Γ. Φασουλάς , NUPREMA ABEE, κ. Αχ. Μανούρας, Φορέας Πιστοποίησης QCheck, κ. Σπ. Μίγκος, Petline, κ. Ξ. Κωστάτος, Πτηνοτροφείο-Κλινική- Φαρμακείο ΚΟΜΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΠΕ, κ. Β. Κόμπουλης, τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά για την ουσιαστική συμμετοχή τους για σύνδεση με το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής.

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι τονίστηκε με ιδιαίτερο τρόπο, από μέρους των εκπροσώπων των επιχειρήσεων και των οργανισμών, η θετική συνεισφορά του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, στη μελλοντική στελέχωσή τους με εξειδικευμένο προσωπικό.

Τέλος, οι φοιτητές αναφέρθηκαν στη χρησιμότητα και σπουδαιότητα τέτοιων εκδηλώσεων, που τους παρέχουν άπλετη και εμπεριστατωμένη πληροφόρηση σε θέματα που άπτονται της επαγγελματικής τους ιδιότητας και κατάρτισης.

 

Η εκδήλωση είχε μεγάλη απήχηση και δημιούργησε τις καλύτερες προϋποθέσεις, για σύνδεση του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με την αγορά εργασίας, τόσο στο πλαίσιο υλοποίησης της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τμήματος, όσο και στην ανάπτυξη ερευνητικών συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών εργαστηρίων τουΤμήματος.

Προηγούμενο άρθρο Απεργούν οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ Ν. Καρδίτσας τη Μεγάλη Δευτέρα
Επόμενο άρθρο Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως της Καρδίτσας