Ειδήσεις

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου


Δια ζώσης και  με τηλεδιάσκεψη, θα πραγματοποιηθεί  η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας, την Παρασκευή   09-12-2022  και ώρα 17:00 μ.μ.,  σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19) και την με αριθμ. πρωτ. ΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 20354/2022 – COVID-19 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, νέα μέτρα από 11 έως και 18 Απριλίου 2022.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τα οποίοι,  δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στην δια ζώσης συνεδρίαση της  Οικονομικής Επιτροπής  θα μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή μέσω τηλεδιάσκεψης που θα διεξάγεται παράλληλα.

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

Θέμα:  1ο  Συζήτηση και λήψη απόφασης για Αναπροσαρμογή  καθορισμού  των τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου για το έτος  2023
Θέμα:  2ο  Σύνταξη και εισήγηση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αργιθέας, έτους 2023

 

Προηγούμενο άρθρο Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας και απαγόρευση στάθμευσης σε οδούς της πόλης της Καρδίτσας
Επόμενο άρθρο Ποιμαντική επίσκεψη πραγματοποίησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας στο Αστυνομικό Τμήμα Μουζακίου