Ειδήσεις

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας


Σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  72  του Ν.3852/2010  Θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας την 15η Φεβρουαρίου  2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12:00 μ.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) ορίζεται ότι:

«1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο.

Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

Βάσει των ανωτέρω η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με δεδομένο ότι στο Δήμο μας δεν υπάρχει δυνατότητα τηλεδιάσκεψης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

Θέμα:  1ο Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Αργιθέας  για την Πράξη «Αποκατασταση υδρομαστευτικων εργων του Δημου Αργιθεας» στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντωνης Τριτσης» στον άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» της  Πρόσκλησης  ΑΤ01 «Υποδομές Ύδρευσης

 

Προηγούμενο άρθρο Δήμος Σοφάδων: Σε 24ωρη επιφυλακή και επιχειρησιακή ετοιμότητα ενόψει Μήδειας
Επόμενο άρθρο Προσφορά μασκών από την ΑΝΚΑ στο Γηροκομείο της Ιεράς Μητρόπολης