Ειδήσεις

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παλαμά


Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παλαμά θα διεξαχθεί, δια ζώσης, στο δημοτικό κατάστημα Παλαμά την 11η του μηνός Απριλίου έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2023.

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης μελέτης και τευχών δημοπράτησης, καθορισμού τρόπου εκτέλεσης και κατάρτισης όρων διακήρυξης για την κατασκευή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ»
Προηγούμενο άρθρο Δράση ευαισθητοποίησης για τον σχολικό εκφοβισμό στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Σοφάδων
Επόμενο άρθρο Ημερίδα Προληπτικής Ιατρικής στο ΓΕΛ Μουζακίου