Ειδήσεις

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λίμνης Πλαστήρα


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λίμνης Πλαστήρα στο Δημαρχείο του Δήμου σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 30η Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με δωρεάν αορίστου χρόνου παραχώρηση χώρου στο κτήριο του πρώην δημαρχείου Νεβρόπολης Αγράφων στην Τ.Κ. Πεζούλας για την δημιουργία πολυδύναμου Κέντρου Υγείας στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα. (Εισηγητής: κ. Νάνος Παναγιώτης, Δήμαρχος)
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022. (Εισηγητές: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος και κ. Μπράντζος Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας)
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης Β’ τρίμηνου (Απριλίου – Ιουνίου) ελέγχου υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022. (Εισηγητές: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος και κ. Μπράντζος Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας)
  4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ίδρυση τράπεζας αίματος στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα. (Εισηγητής: κ. Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δ.Σ.)
  5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συμμετοχή του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα στο Σχέδιο Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης μέσω του LEADER με την Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. (Εισηγητής: κ. Νάνος Παναγιώτης, Δήμαρχος)
  6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έκφραση απόψεων επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος Αγράφων Καρδίτσας για την περίοδο έτους 2023. (Εισηγητής: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)
  7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για μεταφορά υπολοίπου λήμματος Τ. Κ. Λαμπερού. (Εισηγητής: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)
Προηγούμενο άρθρο Φωτιά σε κουζίνα οικίας στον Άγιο Νικόλαο
Επόμενο άρθρο Διακοπή ρεύματος στο νότιο τμήμα της Καρδίτσας