Ειδήσεις

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Παλαμά


Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Παλαμά στο δημοτικό κατάστημα Παλαμά την 14η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού κατεπειγουσών αναγκών Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ).

2 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης Πολυετούς Προγραμματισμού Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης 2024- 2027.

3 Συζήτηση και Λήψη απόφασης περί άσκησης ή όχι ενδίκου μέσου κατά της με αρ. 1/2023 απόφασης (σε έφεση) του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας.

4 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του με ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ, ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ TOY ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΚΕΠΑ, ΔΟΠΑΠΑΠ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α’/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β’/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023>.

5 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής τροποποίησης των όρων του επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου

Προηγούμενο άρθρο Σύλληψη ημεδαπού φυγόποινου Σοφάδες
Επόμενο άρθρο Τάσος Τσιαπλές: Κυβέρνηση & περιφέρεια Θεσσαλίας, δυο χρόνια μετά τον σεισμό δεν έδωσαν ακόμα το 80% της αποζημίωσης