Ειδήσεις

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας


Συνεδριάζει η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό την   31-01-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

Θέμα:  1ο Εισήγηση για 1η υποχρεωτική τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2023.
Θέμα:  2ο Εισήγηση για 2η τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2023.
Θέμα:  3ο Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης  Δ΄  τριμήνου 2022  για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2022
Θέμα:  4ο Ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων που δεν εξοφλήθηκαν μέχρι 31-12-2022
Θέμα:  5ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για εξειδίκευση δαπανών που αφορούν σε δαπάνες «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών»
Θέμα:  6ο Διαγραφή η μη  χρεών  βεβαιωμένων οφειλών δημοτών προς το Δήμο Αργιθέας
Θέμα:  7ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης του χρόνου ισχύος οικονομικών  προσφορών και εγγυητικών επιτολών του έργου:  «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ»
Θέμα:  8ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του Πρακτικού ΙΙΙ του έργου : «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ»

 

Θεμα 9ο Παράταση του χρόνου ισχύος των  οικονομικών  προσφορών  και τωνΕγγυητικών συμμετοχής του  έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΕΛΩΟΥ (Α/Α Διαγωνισμού:82902,1)» .

 

Θεμα 10ο Συζήτηση και λήψη απόφασης έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και έγκριση όρων δημοπράτησης της προμήθειας υγρών καυσίμων για το έτος 2023
Θεμα 11ο Έγκριση της αριθ. 4/2023 Απόφασης Δημάρχου  περί «Μίσθωση μηχανημάτων για τον αποχιονισμό δρόμων Δ.Ε Ανατολικής Αργιθέας”, λόγω κατεπείγουσας έκτακτης ανάγκης (ακραίων καιρικών φαινομένων)
Θεμα 12ο Έγκριση της αριθ. 5/2023 Απόφασης Δημάρχου  περί «“ΜΙΣΘΩΣΗ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΡΓΙΘΕΑΣ”, λόγω κατεπείγουσας έκτακτης ανάγκης (ακραίων καιρικών φαινομένων)
Θεμα 13ο Έγκριση της αριθ. 6/2023 Απόφασης Δημάρχου  περίΑπευθείας ανάθεσης εκτέλεσης της προμήθειας :  “ΜΙΣΘΩΣΗ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΧΕΛΩΟΥ”, λόγω κατεπείγουσας έκτακτης ανάγκης (ακραίων καιρικών φαινομένων)»

 

Προηγούμενο άρθρο Συνεχίζονται οι χειμερινές εκπτώσεις στο Fashion City Outlet
Επόμενο άρθρο Έκδοση αποτελεσμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, Εξεταστικής περιόδου 2022Β