Ειδήσεις

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας


Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας την 26η Φεβρουαρίου  2021, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00 μ. Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος.

Θέμα:  1ο 3η Τροποποίηση  προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2021, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.
Θέμα:  2ο Λήψη απόφασης αποδοχής όρων συμμετοχής, υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης και συγκρότησης επιτροπής διερεύνησης τιμών για την πράξη με τίτλο “Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Αργιθέας στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ12 (αρ. πρωτ. 18215/29-09-2020) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον Άξονα Προτεραιότητας: «Περιβάλλον».
Θέμα:  3ο Έγκριση απόφασης Δημάρχου 23 / 2021 για την κατεπείγουσα εκτέλεση υπηρεσιών  σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 εδάφιο δ1. Ν. 3852/2010
Θέμα:  4ο Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αργιθέας για το οικον. Έτος 2019
Θέμα:  5ο Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αργιθέας για το οικον. Έτος 2020
Θέμα:  6ο Συμμετοχή του Δήμου Αργιθέας στην πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου με κωδικό πρόσκλησης ΦΠ&ΚΔ/ΑΠ5/2020 και θέμα “Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες δράσεις 2020”

 

Θέμα:  7ο Λήψη απόφασης αποδοχής όρων συμμετοχής, υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης και συγκρότησης επιτροπής διερεύνησης τιμών για την πράξη με τίτλο  «Δράσεις προστασίας του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19», για «Ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τον τουρισμό και το περιβάλλον». στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ08 Α.Π.:19576/19-10-2020 από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης»
Θέμα:  8ο Εισήγηση στο Δ.Σ. για διαγραφές η μη  βεβαιωμένων οφειλών δημοτών προς το Δήμο Αργιθέας

 

Προηγούμενο άρθρο 9 νέα κρούσματα covid στην Καρδίτσα – 61 στην υπόλοιπη Θεσσαλία
Επόμενο άρθρο Να αποσυρθεί το κυβερνητικό νομοσχέδιο για τις λαϊκές αγορές