Ειδήσεις

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παλαμά


Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παλαμά, δια ζώσης, στο δημοτικό κατάστημα Παλαμά την 20η του μηνός Μαρτίου έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1Έγκριση υποβολής αίτησης ένταξης του Δήμου Παλαμά σε πρόγραμμα του ΟΑΕΔ επιχορήγησης για την απασχόληση επιπλέον 16.500 μακροχρόνιων ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών στα πλαίσια της 2ης τροποποίησης Δημόσιας πρόσκλησης Νο 11/2017

2 Εξειδίκευση πίστωσης (άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 4625/2019).

3 Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων ,μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού» (Προμήθεια δύο γεωργικών ελκυστήρων με συνοδευτικό εξοπλισμό)»

4 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2023.

Προηγούμενο άρθρο Ανάδειξη νέων οργάνων στον Σύλλογο Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ν. Καρδίτσας
Επόμενο άρθρο Αναρμόδιος δήλωσε ο περιφερειάρχης για την αντικατάσταση των επικίνδυνων αμιαντοσκεπών στους οικισμούς σεισμοπλήκτων Μουζακίου και Καρδίτσας