Ειδήσεις

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων την 7η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη, και ώρα 19.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, με  θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση 20ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

2. Θεώρηση αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κεφαλάς Παναγιώτης.

3. Έκδοση αδείας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον κ. Τσιτόγλου Θεόδωρο του Λαζάρου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κεφαλάς Παναγιώτης.

4. Αποδοχή και κατανομή ποσού 63.530,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας& Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (4η δόση έτους 2021).

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Παππάς Αθανάσιος.

5. Αποδοχή και κατανομή ποσού 15.882,50 € ως συμπληρωματική κατανομή από ΚΑΠ έτους 2021 για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων Α/θμιας& Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Παππάς Αθανάσιος.

6. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Παππάς Αθανάσιος.

7. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Παππάς Αθανάσιος.

8. Έγκριση κατ’ εξαίρεση εκμίσθωσης ακινήτου στην Τ.Κ. Θραψιμίου από δημότη μας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

9. Έγκριση ή μη ψηφίσματος των αιτημάτων της ένωσης Ιατρών Νοσοκομείου – ΚΥ και λοιπών φορέων του Ν. Καρδίτσας.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Σταμούλης Ιωάννης.

 

 

Προηγούμενο άρθρο Συνάντηση της Λαϊκής Συσπείρωσης Θεσσαλίας, με εκπροσώπους του Δ.Σ του Συλλόγου Εργαζομένων στην Περιφέρεια
Επόμενο άρθρο Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν το Παν/μιο Θεσσαλίας και ο Οργανισμός Δήμητρα