Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Καρδίτσας


Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Καρδίτσας στις 26 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

Θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων (20-12-2022).
 2. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύμβαση τεχνικής υποστήριξης του μηχανογραφικούεξοπλισμού του Επιμελητηρίου Καρδίτσας έτους 2023.

Εισηγητής: Παπουτσής Ευριπίδης , Γενικός Γραμματέας Επιμελητηρίου.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύμβασηυποστήριξηςτων μηχανογραφικών εφαρμογών, zoom, ψηφιακού πιστοποιητικού του Επιμελητηρίου Καρδίτσας έτους 2023.

Εισηγητής: Παπουτσής Ευριπίδης , Γενικός Γραμματέας Επιμελητηρίου.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανανέωση σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης για την εφαρμογή του portal και του   marketplace του Επιμελητηρίου Καρδίτσας στην διεύθυνση  karditsacci.gr και υποστήριξη των  e-mails του Επιμελητηρίου Καρδίτσας έτους 2023.

Εισηγητής: Λαμπρόπουλος Κων/νος, Οικονομικός Επόπτης Επιμελητηρίου.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύμβαση υποστήριξης λογιστικών και φορολογικών θεμάτων του Επιμελητηρίου Καρδίτσας για το έτος 2023.

Εισηγητής: Λαμπρόπουλος Κων/νος, Οικονομικός ΕπόπτηςΕπιμελητηρίου.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύμβαση για την απομαγνητοφώνηση, εκτύπωση και βιβλιοδεσία των πρακτικών των διοικητικών συμβουλίων του Επιμελητηρίου Καρδίτσας έτους 2023.

Εισηγητής: Λαμπρόπουλος Κων/νος, Οικονομικός ΕπόπτηςΕπιμελητηρίου.

8.Συζήτηση και λήψη απόφαση σχετικά με καθαρισμό των χώρων  του κτιρίου του

Επιμελητηρίου Καρδίτσας έτους 2023.

Εισηγητής : Λαμπρόπουλος Κων/νος, Οικονομικός Επόπτης Επιμελητηρίου.

9.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αντικατάσταση λαμπτήρων και

ασφαλειών στα γραφεία του Επιμελητηρίου Καρδίτσας.

Εισηγητής : Λαμπρόπουλος Κων/νος, Οικονομικός Επόπτης Επιμελητηρίου.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με:1. Σύνταξη μελέτης για την κατασκευή κτιρίουκαι 2. λοιπές ενέργειες για την αξιοποίηση του χώρου των καπναποθηκών Καρδίτσας.

Εισηγητής :Παπαδάκος Πέτρος , μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Επιμελητηρίου.

11.Συζήτηση και λήψη απόφαση σχετικά με παράταση της διάρκειας απασχόλησης για ένα έτος των δυο (2) υπαλλήλων κατηγορίας γραφείου που απασχολούνται στο Επιμελητήριο με το Πρόγραμματου Ο.Α.Ε.Δ. «Επιχορήγηση επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα , όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου  και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών».

Εισηγητής: Παπουτσής Ευριπίδης , Γενικός Γραμματέας Επιμελητηρίου.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλόμενων συνδρομών των μελών του Επιμελητηρίου Καρδίτσας για το έτος 2012.

Εισηγητής : Παπαδημητρίου Γεώργιος , Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ. και Eξυπηρέτησης επιχειρήσεων.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την καταβολή της συνδρομής του Επιμελητηρίου Καρδίτσας στην Εθνική Ελληνική Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου για το έτος 2022 σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 75 του ν. 4497/2017.

Εισηγητής : Λαμπρόπουλος Κων/νος, Οικονομικός Επόπτης Επιμελητηρίου.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του Εμπορικού Συλλόγου Σοφάδων για επιχορήγησή του από το Επιμελητήριο Καρδίτσας.

Εισηγητής : Λαμπρόπουλος Κων/νος, Οικονομικός Επόπτης Επιμελητηρίου.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα της Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων Ν. Καρδίτσας για την επιχορήγηση του «38ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Καρδίτσας» που θα πραγματοποιηθεί από 19-25/3/2023 στην Καρδίτσα.

Εισηγητής : Λαμπρόπουλος Κων/νος, Οικονομικός Επόπτης Επιμελητηρίου.

 1. Διάφορα.

 

Προηγούμενο άρθρο Η τοπική μας Εκκλησία εόρτασε τον θεήλατο Οιακοτρόφο της Τιμόθεο
Επόμενο άρθρο Ο αγώνας της μικρομεσαίας αγροτιάς είναι κοινός με τους εργαζόμενους