Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αργιθέας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69  του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018, στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό   στις  28-02-2023  ημέρα Τρίτη  και ώρα   13:00 μ.μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

      Θέμα:  1ο 3η Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2023, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων
       Εισηγητής: Δήμαρχος Στεργίου Ανδρέας
    Θέμα:  2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως αύξησης ετήσιας δαπάνης εισφοράς του Δήμου στο Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
          Θέμα:  3ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση τηλεφωνικών συνδέσεων  και internet backup.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
          Θέμα:  4ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για διακοπή σύνδεσης   κινητής τηλεφωνίας Αντιδημάρχου.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
          Θέμα:  5ο Αιτήσεις δημοτών – φορέων.
        Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας

 

 

Προηγούμενο άρθρο Ενημερωτική συνάντηση με γονείς
Επόμενο άρθρο Παρουσίαση της πλατφόρμα καταγραφής και απεικόνισης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς που δημιούργησε το ΤΕΕ-ΚΔΘ στην Καρδίτσα