Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αργιθέας


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αργιθέας δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69  του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του Ν.4635/2019, την εγκύκλιο με αρ. 46681/13-07-2022 του ΥΠ.ΕΣ (άρθρο 78 του Ν. 4954/2022), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό στις  29-07- 2022  ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 Θέμα:  1ο 7η Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2022, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
     Θέμα:  2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Β΄ τριμηνιαία  έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής του αφορά την υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2022.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
    Θέμα:  3ο Συζήτηση και λήψη απόφαση περί  αποδοχή  και κατανομή πίστωσης  3.000,00 € και απόδοση  στην Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την επισκευή και  συντήρηση των  Σχολικών κτιρίων του Δήμου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γραμμένος Κωνσταντίνος
    Θέμα:  4ο Περί έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στην Τ.Κ. Αργιθεας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
      Θέμα:  5ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα του  κ. Πατσιαούρα Νικολάου του Κωνσταντίνου για  χορήγηση βεβαίωσης στον οικισμό Σπηλιά Τ.Κ. Ανθηρού.
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας
 

      Θέμα:  6ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα του  κ. Παπαποστόλου Παναγιώτη του Αποστόλου    για  χορήγηση βεβαίωσης στον οικισμό Βασιλάδες Τ.Κ. Πετρίλου.
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  κ.   Τσιατσιάνης Ηλίας
     Θέμα:  7ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ – ΟΤΑ –ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.
Εισηγητής: Δήμαρχος  Στεργίου Ανδρέας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου
Επόμενο άρθρο Σύλληψη ημεδαπού φυγόποινου στους Σοφάδες