Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λ. Πλαστήρα την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λ. Πλαστήρα την 26η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023. (Εισηγητής: κ. Μπράντζος Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας & κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης Γ’ τρίμηνου (Ιούλιος-Σεπτέμβριος) ελέγχου υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023. (Εισηγητές: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος και κ. Μπράντζος Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης Δ’ τρίμηνου (Οκτώβριος-Δεκέμβριος) ελέγχου υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023. (Εισηγητές: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος και κ. Μπράντζος Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή του Δήμου ποσού 2.780,00 € της Α’ κατανομής έτους 2024 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επικαιροποίηση των αποφάσεων 128/2023 και 130/2023. (Εισηγήτρια: κ. Σκούφη Βασιλική, Πρόεδρος Δ.Σ.).
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης σχεδίου τουριστικής προβολής Δήμου Λίμνης Πλαστήρα έτους 2024. (Εισηγητής κ. Μπράντζος Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και ενός (1) φορολογούμενου δημότη και του αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2024. (Εισηγήτρια: κ. Σκούφη Βασιλική, Πρόεδρος Δ.Σ.)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αγορά ακινήτου (οικοπέδου) για την κατασκευή πλατείας στον οικισμό Καλύβια δημοτικής κοινότητας Πεζούλας και συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης. (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στη θέση «Μπράσκα» πλησίον οικείας Καραμαγκιόλα Χρήστου. (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση έργου «Επέκταση ηλεκτροφωτισμού στη θέση Ράφηνα – Αγία Μαρίνα – Μέγα Ρέμα. Α.Φ. 14/2023. (Εισηγητής: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για εκλογή εκπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας. (Εισηγήτρια: κ. Σκούφη Βασιλική, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τoν ορισμό Εκπροσώπου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα στο Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες. (Εισηγητής: κ. Μπράντζος Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας)
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπων μετόχων στη Γενική Συνέλευση της Περιβαλλοντικής Αναπτυξιακής Δυτικής Θεσσαλίας Α.Ε. (Π.Α.ΔΥ.Θ Α.Ε.). (Εισηγητής: κ. Μπράντζος Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας)
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της 09/2023 απόφασηςτης Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λίμνης Πλαστήρα (επιΝΟΗΣΗ). (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εγκατάσταση νέας τηλεφωνικής σύνδεσης με Internet Καρβασαρά. (Εισηγητής: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας της τεχνικής υπηρεσίας με τίτλο«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ» Α.Φ. 5/2022.(Εισηγητής: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος & κ. Αυγέρος Γεώργιος, Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος)
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ΟΥ ΑΠΕ του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ» ΕΡΓΟ 9.2022. (Εισηγητής: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος & κ. Αυγέρος Γεώργιος, Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος)
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής της απόφασης ένταξης / χρηματοδότησης του έργου ΔΑΣΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΣΤΕΦΑΝΙ” ΤΚ ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ – Β ΦΑΣΗ προυπ/σμού 255.000,00 €, και εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. (Εισηγητής: κ. Νάνος Παναγιώτης, Δήμαρχος)

 

 

Προηγούμενο άρθρο Επαφές εκπροσώπων γονέων-κηδεμόνων ΕΠΑΛ Μουζακίου
Επόμενο άρθρο Αυγενάκης για αγροτικές κινητοποιήσεις: Ναι στον διάλογο